För utställare

Presentera era verktygsmaskiner i drift och mättekniker

Elmia Verktygsmaskiner är den kompletta produktionstekniska mässan mitt i det industriella Sverige. Här har ni möjlighet att visa verktygsmaskiner i drift tillsammans med verktyg och mätteknik.

Tillsammans med fem parallella produktionsmässor får du som utställare möjlighet att bli en del av en viktig arena  och plattform för framtidens tillverkningsindustrin. Och affären är i fokus.

Historiskt sett kommer besökare till de parallella produktionsmässorna från många olika branscher med en stark representation av tillverkningsindustrins underleverantörer och slutkunder, främst inom metallbearbetning, tillverkning, finmekanik samt plast- och gummibearbetning.

Besökarna är branschens produktionstekniker, konstruktörer, operatörer, montörer och företagsledare. En stor del av besökarna är här för att hitta nya lösningar och leverantörer. Och de har stort inflytande över företagens inköp.

73%
av besökarna har köpinflytande
4,2/5
är utställarnas betyg på mässan
81%
av utställarna lämnade offerter på mässan
4,2/5
är besökarnas betyg på mässan
Prisuppgifter
Jag har bokat yta
Håll dig uppdaterad!