10 - 13 maj 2022


För utställare

Presentera era verktygsmaskiner i drift och mättekniker

Elmia Verktygsmaskiner är den kompletta produktionstekniska mässan mitt i det industriella Sverige. Här har ni möjlighet att visa verktygsmaskiner i drift tillsammans med verktyg och mätteknik.

Tillsammans med fem parallella produktionsmässor får du som utställare möjlighet att bli en del av en viktig arena  och plattform för framtidens tillverkningsindustrin. Och affären är i fokus.

Historiskt sett kommer besökare till de parallella produktionsmässorna från många olika branscher med en stark representation av tillverkningsindustrins underleverantörer och slutkunder, främst inom metallbearbetning, tillverkning, finmekanik samt plast- och gummibearbetning.

Besökarna är branschens produktionstekniker, konstruktörer, operatörer, montörer och företagsledare. En stor del av besökarna är här för att hitta nya lösningar och leverantörer. Och de har stort inflytande över företagens inköp.

Prisuppgifter
Jag har bokat yta
Håll dig uppdaterad!
81%
av besökarna har köpinflytande
4,3/5
är utställarnas betyg på mässan
4,5/5
är utställarnas betyg på sex parallella mässor
4/5
är besökarnas betyg på mässan
Traditionellt har vi ställt ut på mer riktade mässor, men här får vi ett bredare perspektiv och når en större publik.
Robert Nordström, General Manager, Balluf
Mässan är det perfekta skyltfönstret att profiliera sig på, ger ytor och nya kontakter som vi tidigare inte har nått.
Marcus Olofsson, Nordic Sales Manager, Distrupol
Kundgruppen som finns här känns helt rätt, samtidigt som jag tror vi kan hitta synergier med många av de andra utställarna.
Anders Byttner, Ergolift