12 - 14 nov. 2024
Spetskompetens. Hög servicenivå. Och leveranssäkerhet. Lesjöfors går in i en digital framtid genom att finnas nära kunden – och att bistå med sin erfarenhet tidigt i processen.

BeijerAlma-20197977-A.jpg

Redan 1852 levererades den första fjädern till Bofors och än i dag är den klassiska vapentillverkaren kund till Lesjöfors. I dag har Lesjöfors vuxit till en världsaktör inom industrifjädrar med 31 bolag i 13 länder.

– Vi är en typisk underleverantör och en genuin teknisk partner till vår kund. Vi levererar mer än bara en komponent, säger Ola Tengroth som har varit vd för Lesjöfors sedan 1 januari 2020.

– Mitt uppdrag är ytterst att positionera Lesjöfors för att kunna ta ytterligare ett steg. Jag ser att det finns en möjlighet. Vi är inte allra störst, men de största är inte väsentligt mycket större än oss. Ambitionen är att bli bland de tre största i världen.

Intern spetskompetens

Tack vare organisk tillväxt och förvärv är Lesjöfors på god väg att närma sig en topp tre-placering. Under 2019 förvärvades två företag och i början av 2020 blev brittiska Metrol Springs det senaste tillskottet i koncernen. De tre förvärven innebär en högre teknisk nivå inom koncernen samt ett bredare sortiment.

– Metrol Springs-förvärvet i England innebär att vi får en hel del teknologier patenterat som har en större teknisk höjd och en högre tillämpningspotential än vad vi tidigare har haft.

Att växa och bli större har samtidigt inget egenvärde. För Lesjöfors är det snarare en investering för kunderna. Målsättningen är att bli en one-stop-shop och finnas nära sina kunder – både när det handlar om leveranser och teknisk support.

De 31 dotterbolagen i koncernen har en heltäckande relation som möjliggör ett tekniskt samarbete som kontinuerligt höjer kompetensen inom koncernen. Interna utbildningar och samarbeten med exempelvis universitet är två andra led i arbetet med kompetensutveckling.

– Det som gör oss unika är vår spetskompetens och bredd. Men vi är också unika på så sätt att vi inte bara är regionala i Sverige, utan även regionala ur ett globalt perspektiv eftersom vi finns nära våra kunder, säger han.

 

Söker långsiktiga relationer

Han säger medvetet partner i stället för kund. Det handlar nämligen om långa processer innan det ens blir någon affär och därefter ett långt utvecklingsarbete med många små förändringar. Det gör att Lesjöfors vill komma in tidigt i processen för att kunna bistå med sin tekniska kompetens. Långsiktiga relationer, är något som Ola Tengroth ofta lyfter.

För det mesta börjar utvecklingsarbetet med en fjäder ur det breda standardsortimentet på 11 000 artiklar. Utifrån en standardfjäder hittar Lesjöfors tillsammans med kunden olika möjligheter att modifiera fjädern och användningsområdet.

– Typiskt sett går vi in i utvecklingsprojektet tidigt och bistår med vår kompetens så att det blir rätt från början. Det är faktiskt ofta som kunden inte kan uppnå rätt design eftersom de inte har de möjligheterna som vi tillgängliga i form av design, material, miljö med mera. Då kan det bli fel direkt, säger Ola Tengroth.

Ett tydligt exempel är den bromsbeläggningsfjäder som Lesjöfors har tagit fram tillsammans med Haldex Brake Products. Ett samarbete under cirka 1,5 år på extremt hög nivå både vad gäller teknisk kompetens och materialkunskap. Resultatet blev en fjäder i ett tunnare rostfritt material som innebar en lättare produkt med förlängd livslängd. I projektet levererar Lesjöfors nu från fem av koncernens bolag, med potential från fler.

– Det tekniska innehållet växer med större kunder. Ingen nöjer sig med enkla saker, säger Ola Tengroth.

Mervärde genom support

En klassisk underleverantör med anor som sträcker sig ända tillbaka till 1675. En mer passande beskrivning av Lesjöfors går väl knappast att hitta. Åtminstone om man bara ser till de mekaniska komponenter som produceras.

Samtidigt befinner sig Lesjöfors – precis som övriga tillverkningsindustrin – med traditionella komponenter mitt i en digital revolution. Frågan är hur man tar en klassisk underleverantör in i en digital framtid.

– Det är svårt att göra mekaniska komponenter hippa och det är ännu svårare att göra mycket mer med en fjäderkomponent. Det är heller ingen slitdetalj så det finns egentligen inget värde i att ha övervakning på dem. Utveckling för oss handlar i stället om att utreda användningsområdet och få kunden att göra rätt från början.

Utvecklingsmöjligheterna för själva produkten är minimala men när kunderna ställs inför en svår utmaning kontaktas Lesjöfors oftast för att verifiera och korrigera designen, men det är sällan som några patent är inblandade. Därför måste Lesjöfors satsa på utveckling inom andra delar för att fortsätta vara konkurrenskraftiga och världsledande.

Mycket handlar om användarteknisk utveckling – hur fjädrarna ska användas i kundernas applikationer. Här ligger Lesjöfors verkligen i framkant med en delvis egen programvara för att göras analyser.

– Allt hänger på applikationen och det är vår uppgift att lösa det på bästa sätt. Det gör vi genom att tillsammans med företagen analysera hur fjädern ska uppträda utifrån vissa yttre faktorer. Med prover i applikation eller i vår egen utrustning får vi fram användartekniska data om fjädern och kan sätta det i relation till vad kunden vill ha. På så sätt behöver de inte leta efter en ny fjäder.

Sätter en ära i hög servicenivå

Visst finns det ambitioner. Tankar och idéer. Och framför allt finns det en förståelse för digitaliseringens möjligheter. Framför allt inom kundsupport och den kommersiella sidan ligger Lesjöfors långt framme när det handlar om digitala hjälpmedel.

Investeringar av nya produkter, processer och logistiska lösningar ligger högt upp på agendan.

– Vi sätter en ära i att hålla en hög servicenivå och det innefattar leveranssäkerhet och teknisk kompetens. Det är något som vi investerar tungt i, vilket gör att vi har en leveranssäkerhet på nästan 100 procent, säger Ola Tengroth.

Att finnas nära kunden är så klart också en av anledningarna till att Lesjöfors ställer ut på Elmia Subcontractor med tre av bolagsnamnen från koncernen i lika många montrar. Redan på 1980-talet när mässan gick under namnet Elmia Underleverantör fanns Lesjöfors med som utställare.

– Elmia Subcontractor har lönat sig för oss varje år. Vi kanske inte ser det samma år, men definitivt på några års sikt. Det finns ingen liknande arena i Sverige som är så komplett och effektiv. Det är en mötesplats som vi inte kan vara utan, säger Ola Tengroth.

 

Fakta Lesjöfors

Grundat: 1645 (har tillverkat fjädrar sedan 1852).

Ort: I dag har Lesjöforsgruppen 31 tillverkande fabriker, ett antal säljkontor och distributionscenter internationellt.

Verksamhet: Industrifjädrar (ex tryck,- drag,- och vridfjädrar) och bladfjädrar (ex stansade och pressade detaljer).

Kunder: All mekanisk industri, ex Volvo, Scania, ABB, Ericsson, etc.

Exporthandel (procent): Svårt att säga, då vi har fler fabriker utanför än i Sverige.

Antal anställda: 1750 (globalt).

Omsättning: 2 564 MSEK 2019.