För utställare

Elmia Park flyttas till 2023

En av Sveriges största branschmässor för utemiljöer, Elmia Park, som skulle ha ägt rum den
4-6 oktober 2022 flyttats fram och arrangeras istället hösten 2023.

Efter de uppsägningar Elmia har genomgått p g a pandemin har vi ett gediget arbete framför oss att rekrytera personal. Detta tar mer tid än vad vi hade beräknat.

Arbetet med att bygga upp organisationen igen pågår för fullt och under våren påbörjas utvecklingsarbetet för en ännu bättre Elmia Park 2023 i samarbete med våra partnerorganisationer.

 

6431
besökare
84%
av besökarna tänker återkomma
72%
av besökarna tänker köpa eller föreslå köp av något de sett på mässan
75%
besökte Showarenan på utomhusområdet