28 - 30 sep 2021


För utställare

En grön affärsmöjlighet

Elmia Park är den självklara mötesplatsen för dig som vill nå de viktigaste kunderna som arbetar med att anlägga grönytor, få utemiljöer att grönska och växa samt att attrahera människor till gröna ytor i stadsmiljöer.

Här gör du affärer med beslutsfattare, påverkare, landskapsarkitekter, organisationer inom fastighetsskötsel, entreprenörer, campingföreståndare och de som dagligen är verksamma inom skötsel av grönytor. Dessutom träffar du viktiga personer från golfens värld.

6431
besökare
84%
av besökarna tänker återkomma
72%
av besökarna tänker köpa eller föreslå köp av något de sett på mässan
75%
besökte Showarenan på utomhusområdet