Om Elmia Hund

Elmia Hund är en helt ny mötesplats för hundbranschen och genomförs den 1-2 mars 2025. Inriktningen är hundsport och hund i tjänst och med fokus på kunskap, inspiration och upplevelser. Vår samarbetspartner är Svenska Brukshundklubben.

Mässan arrangeras i två av Elmias hallar med tillhörande lobby. Vi fyller då hallarna med hundsport, uppvisningar, föresläningar, försäljning, bruksrasutställningar och rasklubbsmontrar.

Elmia Hund kommer att innehålla en stor bredd av aktiviteter och utställare:

 • Hundutställningar för bruksraserna
 • Rasklubbsmontrar för bruksraserna
 • Scener med ett brett föredragsprogram, bl.a. om samhällsnyttiga hundar och deras olika arbetsuppgifter
 • Officiella och inofficiella tävlingar och uppvisningar
 • Försäljare av produkter och tjänster, exempelvis återförsäljare av foder och utrustning, djursjukhus, privata utbildningsföretag och försäkringsbolag
 • Statliga, kommunala och ideella organisationer med hunden i fokus
 • Utbildningar

Du som besöker oss tror vi är: 

 • Hundägare som vill se och uppleva vilka möjligheter det finns till aktivering tillsammans med din hund och lära dig mer om t.ex. vilka allmännyttiga funktioner som finns för hundar
 • Intresserad av att skaffa hund för första gången
 • Tävlande inom någon hundsport
 • Funktionär inom Svenska Brukshundklubben, som vill besöka mässan både ur ett personligt intresseperspektiv och utifrån din ideella roll i SBK
 • Representant från en organisation eller offentlig verksamhet som arbetar med hund i tjänst
 • Medlem i någon av mässans samarbetsorganisationer

Förutom mässans inriktning på hundsport, har vi även en inriktning på hund i tjänst. Här kommer hundförare från många olika verksamheter att mötas för att utbyta erfarenheter och knyta kontakter, men också för att visa upp sina respektive verksamheter.

 Det här kan en tjänstehund bland annat arbeta inom:

 • Polis
 • Tull
 • Försvarmakten
 • Räddningstjänst, t.ex. fjällräddning eller vattenräddning
 • Väktarbolag
 • Ledarhundverksamhet
 • Socialt arbete, t.ex. vård-, terapi- eller skolhund
 • Sökarbete inom en lång rad områden, t.ex. vattenläckor, mögel, råttor, vägglöss och annan ohyra

Hund i tjänst är ett kraftigt växande område, både i den statliga och privata sektorn, men har idag inte någon fysisk samlingsplats för civila och sociala tjänstehundar. Vi hoppas och tror att Elmia Hund kommer att bli den platsen.

Varmt välkommen till Elmia Hund 1-2 mars 2025!