Historik

Elmia Wood arrangerades för första gången 1977 och från starten har mässan varit en succé. Det har inte minst märkts på besökarantalet –  den senaste mässan 2022 sökte sig närmare 26.000 besökare, som träffade över 270 utställare från 22 länder, till Elmia Wood.

Från starten 1977 och fram till slutet av 80-talet hette alla mässor Elmia Wood. Mässorna hade internationell inriktning och genomfördes vartannat år. Efter 1989 års Elmia Wood fick den internationella skogsmässan fyra-årsintervall. Samtidigt etablerades en skandinavisk mindre mässa i mellanåren, SkogsElmia, så att den svenska publiken fortfarande gavs möjlighet att gå på skogsmässa vartannat år. SkogsElmia har idag utvecklats till en mässa med främst småskalig teknik.

Elmia Wood har utvecklats mot en mässa som tar ett helhetspersektiv på en internationell skogsmarknad. Mässan är ett etablerat internationellt skyltfönster som skapar exportmöjlighter. Elmia Wood har också lång tradition av att lyfta mindre företag och innovationer till nya världsmarknader. Vi har ett stort hjärta som klappar för branschen och därför låter vi både stora och små innovationer få ta större och större plats. Samtidigt har hållbarhetsfrågor blivit en självklarhet på Elmia Woods agenda.