Varför ställa ut?

Att ställa ut är ett kostnadseffektivt sätt att nå en stor och specifik målgrupp med sitt erbjudande och/eller budskap inom en kort tidsrymd. Genom att kombinera flera olika affärsskapande aktiviteter ges helt unika möjligheter att interagera med och påverka målgruppen.

Elmia Solar är en renodlad fackmässa för hela solenergibranschen med affärer, innovationer och nätverkande i fokus. Som utställare får du möjlighet att bli en del av en viktig arena och plattform för framtidens energi. 

På mässan kan kunden få överblick över utbudet och jämföra olika konkurrerande alternativ och varianter. Snabba svar, lätt tillgänglig information och överblick ger bra underlag för köpbeslut. Mässan ger dig som utställare personlig kontakt med potentiella kunder och framtida användare av produkter och tjänster. Här knyts och vidmakthålls de relationer som leder till affärer, samarbeten och utveckling av olika slag. Det är ett tillfälle som vore synd att missa.

Välkommen att boka din monter på Elmia Solar, Nordens nya mötesplats för solenergibranschen, den 4-6 februari 2025 på Elmia i Jönköping.