Om mässan

Elmia Hund är en helt ny mötesplats för hundbranschen och genomförs den 1-2 mars 2025. Inriktningen är hundsport och hund i tjänst och med fokus på kunskap, inspiration och upplevelser. Vår samarbetspartner är Svenska Brukshundklubben.

Mässan kommer att arrangeras i två av Elmias hallar, C och D, samt Lobby Syd. Vi fyller då hallarna med hundsport, uppvisningar, föresläningar, försäljning, bruksrasutställningar och rasklubbsmontrar.

Vi vänder oss till dig som vill ställa ut och som exempelvis är återförsäljare av hundprodukter och tjänster, djursjukhus, privat utbildningsföretag, skogsbolag eller statlig, kommunal eller ideell organisation med hunden i fokus.

Vi kommer att presentera en bredd av aktiviteter, bland annat för att attrahera och engagera hundägare som idag inte är aktiva, samt sprida information om samhällsnyttiga hundar och deras olika arbetsuppgifter.

Mässans innheåll:

 • Hundutställningar för bruksraserna
 • Rasklubbsmontrar för bruksraserna
 • Scener med ett brett föredragsprogram, bl.a. om samhällsnyttiga hundar och deras olika arbetsuppgifter
 • Officiella och inofficiella tävlingar och uppvisningar
 • Försäljare av produkter och tjänster
 • Statliga, kommunala och ideella organisationer med hunden i fokus
 • Utbildningar

Mässbesökarna kommer att bestå av: 

 • Hundägare som vill se och uppleva vilka möjligheter det finns till aktivering tillsammans med din hund och lära dig mer om t.ex. vilka allmännyttiga funktioner som finns för hundar
 • De som är intresserade av att skaffa hund för första gången
 • Tävlande inom någon hundsport
 • Funktionärer inom Svenska Brukshundklubben, som vill besöka mässan både ur ett personligt intresseperspektiv och utifrån sin ideella roll i SBK
 • Representanter från organisationer eller offentliga verksamheter som arbetar med hund i tjänst
 • Medlemmar i någon av mässans samarbetsorganisationer

Åtta av tio personer som besöker denna typ av evenemang handlar något till sin hund och med omkring 1 miljon hundar i Sverige och Elmias geografiska läge ser vi en stor besökarpotential.