Tema: konkurrenskraft för framtiden

På årets mässa ligger fokus på att skapa konkurrenskraft för framtiden. Ett konkurrenskraftigt lantbruk kommer vara avgörande för en säker och hållbar framtid. Med ett innehåll som utbildar och inspirerar, utforskar vi branschens roll och hur vi kan bli ännu bättre.

Elmia Lantbruk kommer att fokusera på tre områden som vi anser bidrar till att skapa konkurrenskraft för framtiden - beredskap, lönsamhet och innovation.

Beredskap 

Det är viktigt att vår livsmedelsproduktion fungerar oavsett hur omvärlden ser ut för att kunna ställa mat på bordet. Beredskap handlar om att vara förberedd på olika utmaningar och kriser och att planera för att minimera dess påverkan. För att primärproducenter ska klara av att leverera i kris måste företagen vara konkurrenskraftiga, robusta och lönsamma.  

På mässan belyser vi vilka förutsättningar som krävs för att ställa mat på bordet i olika typer av kriser, så som torka, översvämningar, smittsamma djursjukdomar eller energikris. Vilka förebyggande insatser kan lantbrukare göra för att klara av en kris och återhämta sig från den. Vad innebär beredskap på nationell nivå och vad kan göras på lokal nivå för att stärka beredskapen där man bor?  

Beredskap på mässan:  

  • Teknikvandringar - olika teman
  • Föreläsningar på scenen i hall C
  • Energiarenan i hall B

Lönsamhet 

Lönsamhet är avgörande för att bygga konkurrenskraft för framtiden. Lantbrukare måste få betalt för sina insatser för att kunna fortsätta investera och utveckla företagen. Produktivitet genom att maximera avkastningen per enhet av resurser som används, såsom mark, vatten, gödsel och arbetskraft, är ett sätt att öka sin lönsamhet. För att upprätthålla lönsamheten är det också viktigt att kontrollera kostnaderna och bedriva verksamheten på ett hållbart sätt. 

Lönsamhet på mässan:  

  • Teknikvandringar - olika teman
  • Föreläsningar på scenen i hall C

Innovation 

Innovation i lantbruket kan innebära nya idéer, teknologier och processer för att förbättra effektiviteten, hållbarheten och lönsamheten och därmed konkurrenskraftiga företag.

Elmia Lantbruk genomsyras av innovation. Här visas den senaste jordbrukstekniken och nyheter inom animalieproduktion. I samarbete med Agtech Sweden skapar vi ett interaktivt och kreativt område i Lobby Nord, Innovationsarenan, med den senaste forskningen och tekniken för lantbruket. Missa inte detta!  

Dessutom delas utmärkelsen Elmia Lantbruk Innovation Award ut under mässan. Där prisas bra exempel på innovativ teknik som visar på framtida möjligheter inom lantbruket.

Innovation på mässan:  

  • Teknikvandringar - olika teman
  • Föreläsningar på scenen i hall C
  • Innovationsarenan i Lobby Nord