Tema: konkurrenskraft för framtiden

På årets mässa ligger fokus på att skapa konkurrenskraft för framtiden. Ett konkurrenskraftigt lantbruk kommer vara avgörande för en säker och hållbar framtid. Med ett innehåll som utbildar och inspirerar, utforskar vi branschens roll och hur vi kan bli ännu bättre.

Konkurrenskraft för framtiden - beredskap, lönsamhet och innovation 

Beredskap 
Det är viktigt att vår livsmedelsproduktion fungerar oavsett hur omvärlden ser ut för att kunna ställa mat på bordet. Beredskap handlar om att vara förberedd på olika utmaningar och kriser och att ha planer och resurser på plats för att minimera dess påverkan. För att primärproducenter ska klara av att leverera i kris måste företagen vara konkurrenskraftiga, robusta och lönsamma.  

På mässan får vi genom seminarier, debatter och workshops ta del av vilka förutsättningar som krävs för att ställa mat på bordet i olika typer av kriser. Kriser kan till exempel vara torka, översvämningar, energikris eller smittsamma djursjukdomar. Vilka förebyggande insatser kan man som lantbrukare ta för att klara av en kris och återhämta sig från den. Vad innebär beredskap på nationell nivå och vad kan man på lokal nivå göra för att stärka beredskapen där man bor?  

Mer om beredskap på mässan:  

  • Teknikvandringar - olika teman
  • Föreläsningar på scenen i hall C
  • Energiarenan i hall B

Lönsamhet 

Lönsamhet är avgörande för att bygga konkurrenskraft för framtiden. Lantbrukarna måste få betalt för sina insatser för att kunna fortsätta investera och utveckla företagen. 

Produktivitet genom att maximera avkastningen per enhet av resurser som används, såsom mark, vatten, gödesel och arbetskraft är ett sätt att öka sin lönsamhet. För att upprätthålla lönsamheten är det också viktigt att kontrollera kostnaderna och bedriva verksamheten på ett hållbart sätt. 

Mer om lönsamhet på mässan:  

  • Teknikvandringar - olika teman
  • Föreläsningar på scenen i hall C

Innovation 

Innovation i lantbruket kan innebära att införa nya idéer, teknologier och processer för att förbättra effektiviteten, hållbarheten och lönsamheten och därmed konkurrenskraftiga företag. Elmia Lantbruk genomsyras av innovation, här får du som besökare ta del av den senaste jordbrukstekniken och nyheter inom animalieproduktion. 

I ett samarbete med Agtech Sweden kan du som besökare ta del av den senaste forskningen och tekniken för lantbruket i ett interaktivt och kreativt innovationsområde i Lobby nord. Missa inte detta!  

Utmärkelsen Elmia Lantbruk Innovation Award delas ut under Elmia Lantbruk. Där prisas bra exempel på innovativ teknik som visar på framtida möjligheter inom lantbruket. På mässan visas vilka som vunnit guld- respektive silvermedalj.  

Mer om innovation på mässan:  

  • Teknikvandringar - olika teman
  • Föreläsningar på scenen i hall C
  • Innovationsarenan i Lobby nord 

 

FN:s hållbarhetsmål

Alla kan inte göra allt, men alla kan göra något. På Elmia Lantbruk visar vi hur du som lantbrukare med både små och stora medel kan göra hållbara val.

Vi kan alla bidra till FN:s hållbarhetsmål. Vad är hållbarhetsmålen för dig? Läs mer om vad hållbarhetsmålen är för oss.

 

logo_globala_malen_horizontell.jpg