In- och utflyttningstider & mässans öppettider

Inflyttning

2022-04-13, kl. 08.00-20.00
Vid frågor kontakta Informationen. Servicebemanning kl. 08.00-20.00.

2022-04-14, kl. 08.00-22.00
Vid frågor kontakta Informationen. Servicebemanning kl. 08.00-22.00.

Montrarna måste vara klara senast 14 april kl. 22.00.
Entré Nord och Entré Syd får inte användas för in- och utlastning.

 

Utflyttning

2022-04-18, kl. 17.00-22.00
Vid frågor kontakta Informationen. Servicebemanning kl. 16.00-20.00.

2022-04-19, kl. 08.00-18.00
Vid frågor kontakta Informationen. Servicebemanning kl. 08.00-16.00.

OBS!
Kl. 17.00 öppnas grindarna för utflyttning. Det gäller både inom- och utomhusutställare. Entré Nord och Entré Syd får inte användas för in- och utlastning.

Allmän information om in- och utflyttningstider

  • Som monterbyggare/utställare ansvar ni för arbetsmiljön och brandskyddet inom er monteryta. Detta innebär att ni måste vidta erforderliga åtgärder för att skydda dig själv och övriga monterbyggare/utställare från olycksrisk.
  • Officiella tider för in- och utflyttning varierar beroende på arrangemang.
  • Utökad bygg- och rivningstid s.k. byggtidsändring, kan eventuellt beviljas av Elmia AB. Detta debiteras med fast pris per monter. Tillståndsansökan finns i filen Byggtidsändring
  • Rivning i montern för påbörjas direkt när arrangemanget stänger, OBS! håll gångar fria.
  • Utflytt får ske först efter att gångmattor är borttagna. (ca. 1 timme efter avslutat arrangemang)

 

 

Mässans öppettider

Långfredagen 15 april: 10.00-18.00

Påskafton 16 april: 10.00-18.00

Påskdagen 17 april: 10.00-18.00

Annandag påsk 18 april: 10.00-16.00

Mot uppvisande av personligt utställarkort kommer du in på mässan två timmar före mässans öppnande och får vara kvar en timme efter mässans stängning.

Entré via Entré 12 - Syd och med bil via Leveransinfart/Entré 16.