19 - 21 okt 2022

Jag har bokat yta

Ett förtydligande kring bokningar; alla utställare som var bokade till mässans ursprungsdatum i oktober 2020, har automatiskt fått sin bokning medflyttad till 10-12 februari 2021. Nu när mässan i februari flyttar fram till 19-21 oktober 2022 har du följande alternativ:

• Du kan välja att behålla din bokning till år 2022. Elmia behåller grundavgiften och du har kvar din bokning enligt det pris du bokat för ursprungligen till 2020.
• Du kan välja att avboka din plats.
• För vissa utställare kan mötesplatsen Elmia Matbruk vara ett alternativ för att träffa kunder och göra affärer redan under 2021. Du gör då en ny bokning till Elmia Matbruk.

Här kan du snabbt fylla i ett formulär med ditt val.

Oavsett hur du väljer att göra, är det viktigt att du hör av dig till oss så vi kan hjälpa er utifrån era behov så fort som möjligt.

 

När du bestämt dig för att ställa ut på Elmia och du har bokat din monteryta är det dags att kika på praktiska saker inför ditt mässdeltagande.

På Mina sidor gör du alla dina beställningar inför ditt mässdeltagande. Här skriver du ut dina utställarkort, byggnationskort och parkeringsbiljett. Det är även här du fyller i dina uppgifter till Mässkatalogen - uppgifter om ditt företag, dina produkter och dina tjänster.

På Mina sidor kan du även bjuda in dina kunder genom inbjudningslänkar och inbjudningskort.

Mässans öppettider
In- och utflyttningstider
Gods och transporter

Allmän information

 • Utställare ansvarar själva för all hyrd utrustning under mässperioden.
 • Utställare/monterbyggare skall ha en gällande ansvarsförsäkring för såväl person- som sakskador, varvid fullvärdesförsäkring skall gälla.
 • Samtliga byggnationer och konstruktioner måste uppfylla alla eventuella krav enligt föreskrifter i Boverkets byggregler, BBR och Boverkets konstruktionsregler, BKR. Samtliga materialval ska vara klassificerat enligt gällande brandföreskrifter. (www.boverket.se)
 • Det åligger dig som utställare/monterbyggare att ansvara för att arbetsmiljöansvaret och byggledning samt att följa gällande lagar och regler. Elmia äger inte något ansvar för konstruktionsutförande eller byggansvar. Om du beställer en monter eller annan byggnation direkt av Elmia garanterar vi att följa gällande lagar och regler, samt tar fullt konstruktions- och byggansvar för din monterbyggnation.
 • Barn & ungdomar under 16 år får av säkerhetsskäl inte vistas i mässhallarna när det pågår någon form av byggnation eller rivning, inte ens i målsmans sällskap.
 • Av säkerhetsskäl ska alla ha och bära ett byggnationskort väl synligt. Byggnationskortet gäller enbart under in- och utflyttning.
 • Personlig skyddsutrustning skall alltid användas när så krävs.
 • All hantering och användning av alkohol och droger är förbjudet.
 • Rökning är enligt lag inte tillåtet i anläggningen. Rökning får ske utomhus på anvisad plats.
 • Alla arbeten som innebär ingrepp i fastigheten får endast utföras av Elmia AB anvisad personal. Exempel på sådana arbeten är upphängning av wire i tak, förankring av maskiner i golv, fästanordningar i pelare eller balkar, etc.
 • Vid all användning av såg, slip, putsmaskiner eller liknande ska spånsug kopplas till dessa.
 • Representanter från Elmia AB gör regelbundna skydds- och brandskyddsronder inför och under varje arrangemang. Synpunkter och anmärkningar som framkommer under dessa skall åtgärdas omgående. Eventuella kostnader debiteras utställaren.
 • Elmia AB tar inget ekonomiskt ansvar för kostnader uppkomna med anledning av eventuella väntetider i samband med exempelvis inflytt och utflytt, leverans av produkter, etc.
 • Monteraktiviterer som av Elmia AB uppfattas som störande för omkringliggande montrar kan avbrytas. Ingen kompensation utgår för eventuella kostnader kopplade till den avbrutna aktiviteten.
 • Röstförstärkare eller högtalare får ej användas så att det stör besökare eller utställare.
 • Trådlösa mikrofoner får ej användas utan tillstånd, kontakta ansvarig säljare för godkännande.
 • Reklamutdelning får endast ske i den egna montern
Kristina Hjorth
Kristina Hjorth
Telefon: +46 36 15 22 05