19 - 21 okt 2022

Vad händer på mässan?

Här presenterar vi aktiviteter och event kopplade till mässan.