16 - 18 okt. 2024

Vad händer på mässan?

Riksutställningar
Teknikvandringar
Scenprogram
Inspirationsdag för gymnasieelever
Karriärsmingel