Vad händer på mässan?

Riksutställningar
Temavandringar
Innovationsarena
Energiarena
Scenprogram
Inspirationsdag för gymnasieelever
Karriärsmingel