På Väg visar nya möjligheter att nå nollvisionen
10 mars 2023
Målet är att rädda liv – och vägen dit bygger på kunskap och samverkan. Med särskilt fokus på oskyddade trafikanter har Elmiamässan På Väg skapat möten mellan produktutvecklare, sakkunniga och beslutsfattare.
Säkrare arbetsplats med uppkopplade lösningar
8 mars 2023
Smarta digitala system för funktionskontroll minskar behovet av fysisk tillsyn på vägarbetsplatsen och sänker koldioxidutsläpp. På Elmiamässan På Väg presenterar Ramudden uppkopplade lösningar som hjälper personal på vägen att undvika riskfyllda moment.
Bättre trafikflöden med intelligenta transportsystem
8 mars 2023
De är marknadsledande producent av svenska vägmärken. Nu har Blinkfyrar även tagit steget vidare mot digitalisering och utveckling av ITS-lösningar som skapar säkerhet i trafikmiljön.
Unik citybarriär ger trygg arbetsmiljö i innerstaden
7 mars 2023
Den nya standarden för tillfälliga trafikanordningar för gång- och cykeltrafik, SS7750-1, banar väg för nya produkter och säkrare trafikmiljö för oskyddade trafikanter. Nystartade Safe At Site presenterade flera produktnyheter på Elmias mässa På Väg.
Kommunerna samverkar för säkrare vägarbeten i tätortsmiljö
7 mars 2023
Samarbete är en viktig nyckel för säkrare vägarbeten på kommunala vägar. Under Elmiamässan På Väg möttes representanter från ett 50-tal kommuner för att ta del av nya innovationer och säkerhetslösningar.
Innovationskraft driver utvecklingen inom säkerhet
7 mars 2023
För att skapa innovativa skyddsanordningar för oskyddade trafikanter gäller det att ha örat mot marken och förstå behoven. Worxsafe utvecklar lösningar utifrån dagens krav – och morgondagens behov.
5 snabba frågor till Wopio AB
24 feb. 2023
Thomas Wuopio, VD på Wopio AB – vad kommer ni att visa på mässan?
5 snabba frågor till Ulf Rosander – ansvarig för Demotorget
21 feb. 2023
Ulf Rosander har jobbat med säkerhet i hela sitt liv och med utbildningar inom APV i 22 år. Han har en konsultfirma som sysslar med utbildning och andra tjänster åt framför allt kommuner. Ulf är engagerad i SAK som sakkunnig inom APV och har varit med i SBSV sedan starten 2014 och är idag ansvari...
5 Snabba frågor till ULJA AB
17 feb. 2023
Anders Jacklin, vd för ULJA AB, utbildare och sammankallande för Regelverksutskottet i SBSV – vad ser du mest fram emot med På Väg?
5 snabba frågor till Lambertsson
13 feb. 2023
Josefine Dahlqvist, TA-ingenjör på Lambertsson - varför ska man besöka På Väg 7-8 mars?
5 snabba frågor till Gunnar Prefab AB
11 feb. 2023
Daniel Kivistö, affärsutvecklare på Gunnar Prefab AB – vad kommer ni att visa på mässan?
5 snabba frågor till Ramudden
10 feb. 2023
Fredrik Murmester, Operations director på Ramudden – vad ser du mest fram emot med På Väg?
5 snabba frågor till Nordic Road Safety
8 feb. 2023
Anders Hamrin, marknadschef på Nordic Road Safety – vad kommer ni att visa på mässan?
5 snabba frågor till DELTABLOC Sverige AB
6 feb. 2023
Niklas Zellner, försäljningschef och ansvarig för DELTABLOC Sverige AB – vad ser du mest fram emot med På Väg?