Om mässan

På Väg - mässan för alla som arbetar på våra gator och vägar

PaVag_6_1980x1080.jpg

På Väg är mötesplatsen med trafik och säkerhet i fokus. Under två dagar möts leverantörer, inköpsansvariga, branschföreträdare, utbildningsansvariga och alla som arbetar ute på våra gator och vägar för att ta del av produkter och tjänster som gör arbetet bättre och säkrare för alla. Mässan innehåller också en konferensdel med seminarier och presentationer av skyddsanordningar samlat på ett ställe där besökarna kan gå runt och studera olika modeller och utförande – Barriärtorget. Forskningsresultat och rykande färsk bransch- och myndighetsinformation är också prioriterade inslag på mässan.

Mässan arrangeras i samverkan mellan Elmia och branschföreningarna SBSV, Sveriges Branschförening för Säkrare VägarbetsplatserSVBRF, Svenska Väg- och Broräckesföreningen samt SVMF, Skandinaviska Vägmarkeringsföreningen.

 

Därför är På Väg din väg till affärer:

  • Gratis seminarier för alla som arbetar ute på vägarna om teknik och ny forskning.
  • Barriärtorget, leverantörer presenterar skyddsanordningar på ett informativt sätt.
  • Torgytan erbjuder även möjligheter att visa upp TMA.
  • Mässans referensgruppsleverantörer tillsammans med Elmia svarar för mässans innehåll.
  • Branschfest för leverantörer och besökare till mässan.
  • Bra geografiskt läge gör att besökare lätt tar sig till mässan.