12 - 14 nov. 2024
-Vi är ett företag som vill stärka våra kunders konkurrenskraft genom att korta deras ”time to market” och att öka flexibiliteten i leveranskedjan, säger Jan Löfving CEO Prototal.

jan_fabrik1.jpg

Sedan 20 år tillbaka har Prototal utvecklat de användbara och spännande teknikerna 3d-printning, vakuumgjutning och formsprutning, de tillverkar idag detaljer genom hela produkters livscykel.

När man besöker Prototal förstår man att det händer mycket roligt och nytt här varje dag, här tar framtidens produkter form. Man känner direkt att det här är ett företag som satsar på teknik. Den digitala fabriken är bara en dörr bort från entrén och här möts man av ljus och synlig produktion genom de moderna rum med helglasade väggar som man har skapat och som gör att man får lätt inblick i maskinerna. Personalen är stolta för vad de gör och här jobbar man med korta kontaktvägar mellan kund och den som utför arbetet/momentet, detta för att kunden ska kunna lita på att Prototal hittar rätt lösning. Här finns ett stort engagemang för kundens produkter och lite av en ”pappakänsla”.

Enligt Jan är det många delar i slutprodukter runt omkring oss som kan härledas till att det är just Prototal som har gjort prototypen eller slutprodukten tex växelspaksknoppen i bilen, handtaget till kylskåpet eller startknappen på dammsugaren.

Rätt teknik vid rätt tillfälle

Prototal är det största och mest specialiserade företaget i Skandinavien att erbjuda 3d-printning, vakuumgjutning och formsprutning. Ingen kan erbjuda den teknikbredd som de besitter. Därmed kan de hantera många typer av utmaningar och behov som kunden har, utan att vara beroende av en viss typ av material eller volym. -Att välja rätt teknik vid varje tillfälle är nu möjligt eftersom tekniken och maskinerna har utvecklats så pass mycket och vi har dessa. Och kunden kan därmed känna stor trygghet i valet av tekniker, säger Jan.
- Vi har stor påverkan i våra kunders framgång, genom att vi både tillverkar prototyper och serietillverkar våra kunders produkter berättar Jan. 

Stor del av kundens produktutveckling  

-Vi vill hjälpa kunden att ta sig över de antal hinder som de möter vid framtagningen av en ny produkt. Vi är med kunden på hela resan med den nya produkten och vill ge känsla av trygghet genom ett intimt och nära samarbete, vi kallar det ” journey concept”.  

-Genom att utbilda kunden i det mervärde vi kan addera till produkten eller att komma med konstruktionskritik för att produktionssäkra produkten kan vi minska störningar och risker i produktionen och fungera som ett bollplank. Även gällande materialval så strävar vi inte enbart efter att utseende på prototypen ska efterlikna slutprodukten så mycket som möjligt utan även materialets egenskaper ska kunna verifieras.

- Vi känner verkligen en stolthet över att få vara en så stor del av kundens och produktens viktiga utvecklingsarbete på detta sätt att det nästan känns som vår egen produkt säger Jan.

Kan starta varje ny order redan samma dag

Hos Prototal finns en snabbhet med att få fram prototyper och serieprodukter. Man jobbar med en styrd process där olika steg kontrolleras och verifieras så att en korrekt produkt tas fram. Detta tillsammans med de kvalitetscertifikat som gör att de får tillverka olika typer av produkter.

Vid framtagning av formsprutningsverktyg så görs en digital simulering av formsprutningsprocessen sk formfyllnadsanalys. Här kan man se om det finns risker på detaljen såsom att den skevar eller har andra avvikelser.  Kvalitetsverifiering görs innan man startar den riktiga produkten, skapar en trygghet och är en försäkring för kunden på det vi kommer att ta fram berättar Jan.

Man har också en stor kapacitet och bredd när det gäller olika tekniker och material. Investeringar har gjorts i ett stort antal maskiner både för 3D printning och formsprutning, idag har företaget 50 st olika 3D printar vilket gör dem i stort ensamma i Europa att jobba med ett så stort antal maskiner.

-Genom att vi tillverkar våra egna aluminiumverktyg för formsprutningen och detaljerna får vi också kontroll på hela processen och tar ett helhetsansvar för processen mot kund säger Jan.

Sustainability

Tack vare en helt digital tillverkning med 3D-printning så kan Prototal tillverka detaljer först när de behövs, helt enligt kundens behov. Det lager man har är den digitala filen som utgör tillverkningsunderlag, sedan tillverkas den när det behövs och detta sänker kundernas lagerhållningskostnader och miljöpåverkan.
-Vi tillverkar mot de faktiska behoven och detta sker nära kunden. Vi kan vara med både i högvolym som lågvolymsproduktioner tack vare att vi har olika metoder och ett digitalt flöde av tillverknings-underlag och ordrar.

Den lärande fabriken

Prototal befinner sig i ett expansivt skede både genom förvärv av nya bolag och genom organisk tillväxt. Man investerar också i nya tekniker och kompetenser för att skapa kundnytta.

Nu handlar det om att identifiera vilka de är och dela dessa både internt bland kollegorna och att utbilda kunderna. - Tekniken och dess möjligheter utvecklas varje dag, få vet exempelvis inte hur långt 3D-print tekniken har kommit och ser den inte som en naturlig serieproduktionsmetod, vilket den är menar Jan.

Ett sätt är att företaget utser ”superusers” bland personalen, dessa är ytterst ansvariga för sitt kompetensområde och erbjuds externa utbildningar. De ansvarar sedan för att internt utbilda övriga kollegor. Det finns också ett nära samarbete med olika maskinleverantörer och branschorganisationer som förser Prototal kontinuerligt med information och ny kunskap. 

-Vi sitter på en skatt av kompetenser hos vår personal, maskiner kan vem som helst köpa men att förvalta och skapa kundnytta krävs mer och den sitter personalen på. Här vill jag som ledare ge ansvar, befogenheter och förutsättningar för att lyckas med detta.

-Vi vill fortsätta att vara den digitala och ständigt lärande fabriken betonar Jan.

Partner i yrkesutbildningar

Prototal är också representerade i olika yrkesutbildningar för att stötta och guida dem med sin kompetens inom området men också för att säkerställa kvaliteten på utbildningarna.  Som partners erbjuder de föreläsningar, praktikplatser och öppet hus, detta för att lära och inspirera fler om 3D tekniken och industrin i sin helhet.

En närvaro på Elmia Subcontractor är nödvändig

-Vi träffar ALLTID ett stort antal nya kunder på mässan och det är också en jätteviktig mötesplats för våra kunder som vi inte har hunnit träffa under det gångna året. Det här är vårt skyltfönster utåt.

Det här är den viktigaste industrimässan för oss då det kommer så många olika typer av kunder med olika funktioner men också från många olika branscher. De täcker upp alla våra segment som vi jobbar mot. Här träffar vi rätt besökare varje gång och de har en stor nyfikenhet!

Det blir många otippade träffar varje år och dessa kontakter hittar man inte annars. En av våra bästa kunder, vilka är ett av Sveriges största bolag, träffade vi spontant i vår monter för 15 år sedan och vi har kontakt med dem i princip varje vecka sedan dess.

Jan betonar också vikten av att återkomma som utställare år efter år. - Till slut dyker ett behov upp tack vare att vi har ställt ut så många år och kunden har sett oss flera år i rad och kikat på oss, det här är ett bra sätt att bygga varumärke på helt enkelt.

Fakta:

Grundat: 1999

Ort: Huvudkontor Jönköping och med 7 st fabriker i 4 olika länder

Verksamhet/produkter: Tillverkning av prototyper och serieprodukter i polymera material

Omsättning: ca 410 MSEK 2020

Antal anställda: 175 st

Kunder: Företag som utvecklar och/eller tillverkar produkter inom t ex fordon, medical, traditionell industri och elektronik

/globalassets/bilder/massor/subcontractor/2021/ambassadorer/prototal11.jpg
/globalassets/bilder/massor/subcontractor/2021/ambassadorer/prototal2.jpg
/globalassets/bilder/massor/subcontractor/2021/ambassadorer/prototal4.jpg
/globalassets/bilder/massor/subcontractor/2021/ambassadorer/prototal3.jpg
/globalassets/bilder/massor/subcontractor/2021/ambassadorer/prototal1.jpg
/globalassets/bilder/massor/subcontractor/2021/ambassadorer/prototal7.jpg