In- och utflyttningstider

Inflyttning

2 februari, kl 08.00-22.00. Servicebemanning kl 08.00-16.00
3 februari, kl 08.00-20.00. Servicebemanning, kl 08.00-20.00

Montern måste vara klar senast den 4 februari kl 20.00. 
Inkommande gods transporter kör till vaktkuren för inflyttning. 

Mer information om inflyttning och byggnation hittar du här.

Utflyttning

6 februari, kl 17.00-22.00. Servicebemanning kl 08.00-20.00
7 februari, kl 08.00-16.00. Servicebemanning, kl 08.00-16.00

Portarna för utflyttning öppnar kl 17.00 den 6 februari.

Mässans öppettider

Tisdag 4 februari, kl 09.00-17.00
Onsdag 5 februari, kl 09.00-17.00
Torsdag 6 februari, kl 09.00-16.00

Mot uppvisande av ett personligt utställarkort kommer du in på mässan en timma före mässans öppnande och får vara kvar en timma efter att mässan har stängt. 

Montrarna ska vara intakta och bemannade under hela mässans öppettider.

Kom ihåg att registrera er monterpersonal. Detta gör du enkelt på Mina sidor.

Allmän information om in- och utflyttningstider

  • Som monterbyggare/utställare ansvar ni för arbetsmiljön och brandskyddet inom er monteryta. Detta innebär att ni måste vidta erforderliga åtgärder för att skydda dig själv och övriga monterbyggare/utställare från olycksrisk.
  • Officiella tider för in- och utflyttning varierar beroende på arrangemang.
  • Utökad bygg- och rivningstid s.k. byggtidsändring, kan eventuellt beviljas av Elmia AB. Detta debiteras med fast pris per monter. Tillståndsansökan finns i filen Byggtidsändring
  • Rivning i montern för påbörjas direkt när arrangemanget stänger, OBS! håll gångar fria.
  • Utflyttning får ske först efter att gångmattor är borttagna. (ca 1 timme efter avslutat arrangemang)