12 - 14 nov. 2024

På Elmia Subcontractor kan endast underleverantörer till tillverkningsindustrin ställa ut. Vilka som får ställa ut regleras genom vårt produktregister, som uppdateras och utvecklas årligen. 

Registret är en viktig informationskälla för dig som besöker mässan. Genom att söka efter produkt, metod eller exempelvis material, underlättas din väg till givande möten och framtida partners.

Alla utställare finns i Mässkatalog Online. Utöver att söka via produktgrupp kan du även frisöka egna sökord. 

 

/globalassets/bilder/massor/subcontractor/2023/kugghjul_1920x1080.jpg
/contentassets/d0011101143c494083d6ddd405993fc8/produkter-pa-massan_1920x1080.jpg