Indelning i hallarna

Elmia Lantbruk är uppdelat på olika områden i de olika hallarna.  Observera att skogsbruk, potatis- och betmaskiner, vedhantering och vattenunderhåll inte får visas/marknadsföras på mässan.

Traktorer och redskap, hall A och B

 • Jordbearbetningsredskap
 • Redskap för sådd, spridning och skörd
 • Tjänster för växtodling
 • Traktorer

Spannmålshantering och entreprenad, hall B

 • Bevattning och markunderhåll
 • Entreprenad
 • Lastmaskiner
 • Spannmålstorkning och lagring
 • Transportutrustning
 • Vägunderhåll

Förnödenheter och tjänster, hall B

 • Arbetarskydd
 • Insatsvaror och förnödenheter
 • Hobby
 • Livsmedelsförädling
 • Produktionshjälpmedel
 • Redskap för underhåll och rengöring
 • Reservdelar
 • Tjänster, rådgivning, information, utbildning

Byggnation och djurskötsel, hall C

 • Byggnader/byggnation
 • Djurskötsel på bete och stall
 • Entreprenad
 • Inomgårdsutrustning/byggnadsinventarier
 • Tjänster för djurproduktion

Mjölkning och inomgårdsutrustning, hall D

 • Avel/semin
 • Djurskötsel på bete och stall
 • Djurvård
 • Ensilering
 • Foderberedning och utfodring
 • Inomgårdstransport/produkthantering
 • Inomgårdsutrustning/byggnadsinventarier
 • Mjölkning och mjölkhantering
 • Tjänster för djurproduktion