In- och utflyttningstider

Mässan är i Hall A.

Inflyttning

Tisdag 17 oktober, kl. 08.00-20.00
Vid frågor kontakta Informationen, kl. 08.00-20.00.
Vid behov av utökad inflyttningstid måste detta godkännas i förväg. Skicka ett mejl till expo@elmia.se

Inflyttning sker via leveransinfarten. Entré Nord får ej användas för in- och utlastning.

Utflyttning

Torsdag 19 oktober, kl. 16.00-22.00
Vid frågor kontakta Informationen, kl. 16.00-20.00.

Klockan 16.00 torsdagen den 19 oktober öppnas grindarna för utflyttning.
Entré Nord får inte användas för in- och utlastning.

Allmän information om in- och utflyttningstider

  • Som monterbyggare/utställare ansvar ni för arbetsmiljön och brandskyddet inom er monteryta. Detta innebär att ni måste vidta erforderliga åtgärder för att skydda dig själv och övriga monterbyggare/utställare från olycksrisk.
  • Officiella tider för in- och utflyttning varierar beroende på arrangemang.
  • Utökad bygg- och rivningstid s.k. byggtidsändring, kan eventuellt beviljas av Elmia AB. Detta debiteras med fast pris per monter. Tillståndsansökan finns i filen Byggtidsändring
  • Rivning i montern för påbörjas direkt när arrangemanget stänger, OBS! håll gångar fria.
  • Utflyttning får ske först efter att gångmattor är borttagna. (ca 1 timme efter avslutat arrangemang)