6 - 10 sep 2023

In- och utflyttningstider

Inflyttning                                  
Söndag 3 september, kl 08.00-22.00

Hall A, B, C, D och utomhusområde

4 september, kl 08.00-22.00
Hall A, B, C, D och utomhusområde


5 september, kl 08.00-22.00, Hall A, B, C, D och utomhusområde

OBS! Montrarna måste vara klara senast 5 september, kl 22.00.

Utflyttning                                  
10 september, kl 17.00-22.00, Hall A, B, C, D och utomhusområde
11 september, kl 08.00-16.00, Hall A, B, C, D och utomhusområde

Bemannad Information
3 september, kl 08.00-16.00, Info Lobby Syd och Info Lobby Nord
4 september, kl 08.00-18.00, Info Lobby Syd och Info Lobby Nord
5 september, kl 08.00-20.00, Info Lobby Syd och Info Lobby Nord
6 september, kl 08.00-19.00, Info Lobby Syd och Info Lobby Nord
7 september, kl 08.00-19.00, Info Lobby Syd och Info Lobby Nord
8 september, kl 08.00-19.00, Info Lobby Syd och Info Lobby Nord
9 september, kl 08.00-19.00, Info Lobby Syd och Info Lobby Nord
10 september, kl 08.00-20.00, Info Lobby Syd och Info Lobby Nord
11 september, kl 08.00-16.00, Info Lobby Syd och Info Lobby Nord

Allmän information om in- och utflyttningstider

  • Som monterbyggare/utställare ansvar ni för arbetsmiljön och brandskyddet inom er monteryta. Detta innebär att ni måste vidta erforderliga åtgärder för att skydda dig själv och övriga monterbyggare/utställare från olycksrisk.
  • Officiella tider för in- och utflyttning varierar beroende på arrangemang.
  • Utökad bygg- och rivningstid s.k. byggtidsändring, kan eventuellt beviljas av Elmia AB. Detta debiteras med fast pris per monter. Tillståndsansökan finns i filen Byggtidsändring
  • Rivning i montern för påbörjas direkt när arrangemanget stänger, OBS! håll gångar fria.
  • Utflyttning får ske först efter att gångmattor är borttagna. (ca 1 timme efter avslutat arrangemang)