Mässan för alla som arbetar för säkrare gator och vägar

På Väg är mötesplatsen med inriktning på trafiksäkerhet och arbetsmiljö med fokus säkrare gator och vägar. Mässans utställare är leverantörer och organisationer som erbjuder produkter och tjänster för säkrare vägarbetsplatser och trafikmiljöer, som stärker medvetenheten om säkerhet, vägledning och framkomlighet vid vägarbete.

PaVag_3_1980x1080.jpgUnder två dagar möts leverantörer, inköpsansvariga, branschföreträdare, utbildningsansvariga och alla som arbetar ute på våra gator och vägar - både direkt och indirekt - för att ta del av produkter och tjänster som gör arbetet bättre och säkrare för alla.

På mässan finns produktutställningen där branschens leverantörer och organisationer visar upp produkter och tjänster för säkrare vägarbetsplatser och trafikmiljöer, som stärker medvetenheten om säkerhet, vägledning och framkomlighet vid vägarbeteCentralt i hallen finns Demotorget med inriktning oskyddade trafikanter. Där kommer besökarna kunna ta del av nyheter inom citybarriärer, ITS (Intelligenta Trafik System) och cykellösningar. 

Mässan innehåller också en konferensdel med seminarier - en viktig plattform för både information och kunskapsutbyte. 

Forskningsresultat och rykande färsk bransch- och myndighetsinformation är också prioriterade inslag på mässan.

Mässan arrangeras i samverkan mellan Elmia och branschföreningarna SBSV, Sveriges Branschförening för Säkrare VägarbetsplatserSVBRF, Svenska Väg- och Broräckesföreningen, SVMF, Skandinaviska Vägmarkeringsföreningen samt S.A.K., Säkerhet vid arbete på kommunala gator

Därför är På Väg din väg till affärer:

  • Under två intensiva dagar får du chansen att ta del av ny forskning och träffa branschens ledande leverantörer, utveckla din kompetens och bygga nya affärsrelationer
  • Gratis seminarier om forskning och ny teknik för alla som arbetar ute på och med våra vägar och gator
  • Aktivitetsytor i mässhallen som visar på forskning och goda exempel kring trafikplanering
  • Här visas ny teknik, nya material, innovativa lösningar, produkter och tjänster för säkrare vägarbetsplatser
  • Branschfest - nätverksmingel med möjlighet att möta dina kunder och utbyta kunskap med branschkollegor
  • Jönköping - bra geografiskt läge gör att besökare lätt tar sig till mässan