12 - 14 nov. 2024

19130-12.jpg

På Elmia Subcontractor kan endast underleverantörer till tillverkningsindustrin ställa ut. Renodlingen är en stor del i mässans framgång och en viktig faktor för vidareutvecklingen.

Vilka som får ställa ut regleras genom vårt produktregister, som uppdateras och utvecklas årligen.

Det är ytterst viktigt att du som funderar på att ställa ut på mässan passar in någonstans i nedanstående rubriker. Produktregistret ska spegla de produkter och tjänster som du säljer, det gäller alltså inte i vilken metod du själv arbetar i för att få fram dina produkter. Syftet är förstås att inte vilseleda besökarna, utan att förenkla för alla.

Registret är också en viktig informationskälla för mässans besökare. Genom att söka efter produkt, metod eller exempelvis material, lotsas de till effektiva möten.