15 - 17 nov 2022

Tillverkningsindustrins främsta arena

Här grundläggs varje år affärer för flera miljarder kronor! En av mässans styrkor är dess renodling. Här ges bara plats för underleverantörer till tillverkningsindustrin. Det har gjort mässan synnerligen träffsäker för såväl besökare och utställare.

Utvecklingen inom tillverkningsindustrin går snabbare än någonsin. Att hålla sig uppdaterad för att stå stark i konkurrensen har aldrig varit viktigare. Det är inte längre ”Business as usual”.

Välkommen till Elmia Subcontractor – marknadsplatsen full av värdefulla affärskontakter och nya intryck.

hallB_ovako.jpg

 

 

 

/globalassets/bilder/massor/subcontractor/2021/demo_tvayngrekvinnor.jpg
/globalassets/bilder/massor/subcontractor/2022/guldgrejer.jpg