19 - 21 jan 2021

In- och utflyttningstider

Inflyttning

Måndag 10 augusti, 08.00 - 18.00

Vid frågor kontakta Informationen. Servicebemanning klockan 08.00 - 16.00

Tisdag 11 augusti, 08.00 - 20.00

Vid frågor kontakta Informationen. Servicebemanning klockan 08.00 - 20.00

Montrarna måste vara klara senast tisdag 11 augusti klockan 20.00.

Entré Nord får inte användas för in- och utlastning.

Utflyttning

Torsdag 13 augusti, 17.00 - 22.00

Vid frågor kontakta Informationen. Servicebemanning klockan 15.00 - 20.00

Fredag 14 augusti, 08.00 - 20.00

Vid frågor kontakta Informationen. Servicebemanning klockan 15.00 - 12.00

Grindarna öppnas för utflyttning torsdag 13 augusti klockan 17.00.

Entré Nord får inte användas för in- och utlastning.

Allmän information om in- och utflyttningstider

  • Som monterbyggare/utställare ansvar ni för arbetsmiljön och brandskyddet inom er monteryta. Detta innebär att ni måste vidta erforderliga åtgärder för att skydda dig själv och övriga monterbyggare/utställare från olycksrisk.
  • Officiella tider för in- och utflyttning varierar beroende på arrangemang.
  • Utökad bygg- och rivningstid s.k. byggtidsändring, kan eventuellt beviljas av Elmia AB. Detta debiteras med fast pris per monter. Tillståndsansökan finns i filen Byggtidsändring
  • Rivning i montern för påbörjas direkt när arrangemanget stänger, OBS! håll gångar fria.
  • Utflytt får ske först efter att gångmattor är borttagna. (ca: 1 timme efter avslutat arrangemang)