In- och utflyttningstider

Inflyttning

12 augusti, kl 08.00-16.00. Servicebemanning kl 08.00-16.00
13 augusti, kl 08.00-20.00. Servicebemanning, kl 08.00-20.00

Montern måste vara klar senast den 13 augusti, kl 20.00
Inkommande gods transporter kör till vaktkuren för inflyttning. 

Mer information om inflyttning och byggnation hittar du här.
Mer information om byggtidsändring hittar du här.

Utflyttning

15 augusti, kl 18.00-22.00. Servicebemanning kl 08.00-20.00
16 augusti, kl 08.00-16.00. Servicebemanning, kl 08.00-16.00

Portarna för utflyttning öppnar kl 18.00 den 16 augusti.

 

Allmän information om in- och utflyttningstider

  • Som monterbyggare/utställare ansvar ni för arbetsmiljön och brandskyddet inom er monteryta. Detta innebär att ni måste vidta erforderliga åtgärder för att skydda dig själv och övriga monterbyggare/utställare från olycksrisk.
  • Officiella tider för in- och utflyttning varierar beroende på arrangemang.
  • Utökad bygg- och rivningstid s.k. byggtidsändring, kan eventuellt beviljas av Elmia AB. Detta debiteras med fast pris per monter. Tillståndsansökan finns i filen Byggtidsändring
  • Rivning i montern för påbörjas direkt när arrangemanget stänger, OBS! håll gångar fria.
  • Utflyttning får ske först efter att gångmattor är borttagna. (ca 1 timme efter avslutat arrangemang)