18 - 20 jan 2022

In- och utflyttningstider

Inflyttning
16 januari, kl 08.00-18.00. Servicebemanning kl 08.00-18.00
17 januari, kl 08.00-20.00. Servicebemanning, kl 08.00-20.00

Montern måste vara klar senat tisdagen den 17 januari, kl 20.00. Entré Nord får inte används för inlastning/utlastning.

Inflyttning
20 januari, kl 15.00-22.00. Servicebemanning kl 08.00-20.00
21 januari, kl 08.00-16.00. Servicebemanning, kl 08.00-21.00

Portarna för utflyttning öppnar kl 17.00 den 21 januari. Norra entrén får inte användas för lastning/lossning.

 

Allmän information om in- och utflyttningstider

  • Som monterbyggare/utställare ansvar ni för arbetsmiljön och brandskyddet inom er monteryta. Detta innebär att ni måste vidta erforderliga åtgärder för att skydda dig själv och övriga monterbyggare/utställare från olycksrisk.
  • Officiella tider för in- och utflyttning varierar beroende på arrangemang.
  • Utökad bygg- och rivningstid s.k. byggtidsändring, kan eventuellt beviljas av Elmia AB. Detta debiteras med fast pris per monter. Tillståndsansökan finns i filen Byggtidsändring
  • Rivning i montern för påbörjas direkt när arrangemanget stänger, OBS! håll gångar fria.
  • Utflytt får ske först efter att gångmattor är borttagna. (ca. 1 timme efter avslutat arrangemang)