4 - 6 okt 2022

Biljetter

Här kan du enkelt förregistrera dig till Elmia Park.

Registering av entrébiljett är ännu inte öppen.

För att komma in på mässan behöver du ett inbjudningskort eller kod. Saknar du inbjudningskort eller kod kontakta oss på park@elmia.se

Gör så här:

Ange nedan det 13-siffriga numret på ditt inbjudningskort (utan bindestreck) eller en inbjudningskod (bokstav + sex siffror) och fyll i dina uppgifter, så får du din entrébiljett.

 

Annika Lindskog
Annika Lindskog
Telefon: +46 36 15 22 56
Elmia AB
Elmia AB
Telefon: +46 36 15 20 00