Om mässan

VA-mässan är sedan många år VA-sektorns viktigaste mötesplats, med lång historik och ett brett utbud av utställare och aktiviteter.

VA-mässan hölls för första gången 1997 och har sedan dess arrangerats på olika orter och med ett växlande intervall med två till tre år mellan genomförandena. Sedan 2014 har mässan arrangerats vartannat år på Elmia, Jönköping.

Mässan är nu en väl etablerad mötesplats och marknadsplats för branschen. Besökarenkäter visar att merparter av mässbesökarna endast har denna mässa som ”sin” och viktigaste mässa. Utbudet av utställare och aktiviteter från branschen är mer eller mindre komplett och mässan ges ständigt ett högt betyg av utställare och besökare.

Vem ställer ut?

Typiska utställare på VA-mässan är producenter av utrustning och tjänster inom till exempel vattenrening, distribution, IT, mät-, styr- och reglerteknik, drift, underhåll, forskning, konsultation m.fl. områden. Även myndigheter, branschföreningar, branschmedia och forsknings-/utbildningsinstitutioner är viktiga inslag på mässan.

Vem besöker?

De som besöker VA-mässan jobbar med offentlig vattenförsörjning och vattenfrågor inom industrin såsom VA-chefer, tekniska chefer, driftchefer, produktionschefer, miljöchefer, drift- och underhållspersonal, projektingengörer och konsulter.