12 - 14 nov. 2024

Subcontractor Competence Market

För att adressera den stora utmaningen kring framtidens kompetensförsörjning finns på Elmia Subcontractor Competence Market.

Här kommer man bland annat att få möjlighet att träffa rekryterings- och bemanningsföretag, utbildningssamordnare och studenter. Målet är att erbjuda lösningar, men framför allt skapa dialog när det gäller både nuvarande och framtida kompetensbehov inom tillverkningsindustrin.

Competence Market är mötesplatsen som inte bara adresserar behoven idag utan aktivt formar morgondagens framgångsrika tillverkningsindustri.