För besökare

För branschen. Och samhället.

VA-mässan är plattformen för viktiga branschfrågor, kunskapsutbyte, innovation, nya kontakter och affärer.

Här verkar vi för att främja branschens position som en central del i en hållbar samhällsutveckling.

På VA-mässan är hela branschen samlad under ett tak. 200 utställare visar det senaste inom teknik, nyheter och tjänster. Här samlas VA- och vattenbranschens representanter för att nätverka, göra affärer, ta del av ny teknik, få inspiration till nya lösningar och dra nytta av ett unikt kunskapsinnehåll.