14 - 17 maj 2024

Sex mässor. Fyra dagar. En arena.

Här möter du morgondagens produktion inom tillverkande industri.

Elmia Produktionsmässor är en plattform där branscher kopplas samman, synergier tydliggörs och affären är i fokus.

Mer om de sex parallella mässorna: 

Elmia Svets och Fogningsteknik
14 - 17 maj 2024
Elmia Svets och Fogningsteknik
Den ledande branschmässan för produkter och lösningar inom svets och fogningsteknik.
Elmia Verktygsmaskiner
14 - 17 maj 2024
Elmia Verktygsmaskiner
Den kompletta produktionstekniska mässan med verktygsmaskiner i drift tillsammans med verktyg och mätteknik.
Elmia 3D
14 - 17 maj 2024
Elmia 3D
Mässan för additiv tillverkning och lösningar i drift.
Elmia Automation
14 - 17 maj 2024
Elmia Automation
Kompletta lösningar i drift för effektiv och automatiserad produktion.
Elmia Plåt
14 - 17 maj 2024
Elmia Plåt
Mässan för den plåtbearbetande industrin med maskiner i drift och tillbehör.
Elmia Polymer
14 - 17 maj 2024
Elmia Polymer
Skandinaviens största renodlade mässa för plast- och gummiindustrin.