21 - 24 aug. 2024
Nu kan du anmäla dig till Elmia Lastbil 2024! Välkommen att kontakta oss om du vill boka en monter eller veta mer om mässan.

Priser

Monteryta inomhus Min. 12 kvm
< 100 kvm    995 SEK per kvm
101 > kvm    955 SEK per kvm
     
   
Monteryta utomhus  Min. 100 kvm
< 100 kvm    275 SEK per kvm
101 > kvm    170 SEK per kvm
   
   
Grundavgift    5.000 SEK
Avgift för medutställare    5.000 SEK
   
   

Grundavgiften samt avgift för medutställare inkluderar utställarkort, företagspresentation i mässkatalog, produktregister och verktyg för inbjudningar.

Samtliga priser exkl. moms.

Fakturering

Grundavgift

Faktureras i samband med att orderbekräftelse sänds ut. 
Betalningsvillkor är 30 dagar netto.

Monterhyra och utställarförsäkring

Faktureras 90 dagar före mässans första dag och förfaller till betalning senast 60 dagar före Mässans första dag.

Övrig fakturering

Övriga servicefakturor, entrékort, truckservice m.m. faktureras efter mässan. Betalningsvillkor för dessa är 20 dagar netto. 
För samlingsmontrar gäller att samtliga kostnader debiteras huvudutställaren.

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser utgör kompletterande bestämmelser till samtliga de särskilda avtal som inför varje mässa träffas med respektive utställare.

Ladda ner allmänna bestämmelser som PDF-fil

Ladda ner allmänna bestämmelser - Kongress, Konferens, Fest & Event som PDF-fil

Mervärdesskatt

Mervärdesskatt vid handel med EU-länder:

Tjänsten anses omsatt och ska beskattas i det land där köparen är etablerad och har sin verksamhet om köparen är näringsidkare. Näringsidkare är en juridisk person som är registrerad till mervärdesskatt. Det innebär att Elmia fakturerar utan mervärdesskatt och köparen beskattas i sitt hemland. För att Elmia ska kunna fakturera utan mervärdesskatt krävs att köparen kan uppge ett giltigt VAT-nummer.

Är köparen inte näringsidkare anses omsättningsland vara Sverige och svensk mervärdesskatt tas ut.

Mervärdesskatt vid handel med länder utanför EU:

Är köparen etablerad och har sin verksamhet i ett land utanför EU tas ingen mervärdesskatt ut och köparen ska inte beskattas inom EU.

Utställarförsäkring

Som mässarrangör vet vi att försäkringsskydd är viktigt. Med Elmias utställarförsäkring får du ett tryggt mässdeltagande och kan fokusera på dina säljaktiviteter.

Tillsammans med din orderbekräftelse har du även fått information om Elmias Utställarförsäkring.

Nedan finns mer information om försäkringen och kompletta försäkringsvillkor. Du kan ladda ner dem som PDF-filer.

Försäkringen gäller under förutsättning att betalning skett på förfallodatum.

Magnus Herngren
Magnus Herngren
Telefon: +46 36 15 21 41
Carl-Johan Sandberg
Carl-Johan Sandberg
Telefon: +46 36 15 20 16