Elmia Svets och Fogningsteknik är den ledande branschmässan i Skandinavien. 2022 blev det dessutom tydligt vilka möjligheter det fysiska mötet ger - både nätverkande, ny kunskap och investeringar för att utveckla sin produktion.
Här hittar besökaren allt som har med svetsning och fogning att göra, oavsett om man är verksam inom byggindustrin, verkstadsindustrin eller jobbar på en renodlad svetsfirma.

Elmia Produktionsmässor under samma tak

Till Elmia Produktionsmässor hör Elmia Verktygsmaskiner, Elmia Automation, Elmia Svets och Fogningsteknik, Elmia Plåt, Elmia Polymer och Elmia 3D.

Mässorna har en bredd av produktionstekniker och material för den svenska tillverkningsindustrin och de sex mässorna skapar en gemensam plattform för att utväxla idéer som ska leda till nya affärsmöjligheter och visionärt tänkande inom industrin.

Jag vill veta mer om Elmia Produktionsmässor

Vem besöker?

På mässgolvet möter du branschens produktionsledning, tekniker, företagsledning, operatörer, montörer, svetsare och ställare. En stor del av besökarna har inflytande över företagens inköp och är här för att hitta nya lösningar och leverantörer.

Samarbetspartner

Idén om en renodlad svetsmässa föddes under 2011 och i samarbete med Svetskommissionen startades Elmia Svets och Fogningsteknik med premiär i maj 2012.

Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. De jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för deras medlemmars intressen.

Jag vill veta mer om Svetskommissonen