14 - 17 maj 2024


För utställare

Presentera era lösningar inom svetsning och fogning

Elmia Svets och Fogningsteknik är den ledande branschmässan i Sverige.

Tillsammans med fem parallella produktionsmässor får du som utställare möjlighet att bli en del av en viktig arena  och plattform för framtidens tillverkningsindustrin. Och affären är i fokus.

Historiskt sett kommer besökare till de parallella produktionsmässorna från många olika branscher med en stark representation av tillverkningsindustrins underleverantörer och slutkunder, främst inom metallbearbetning, tillverkning, finmekanik samt plast- och gummibearbetning.

Besökare såsom branschens produktionsledare, tekniker, företagsledare, operatörer, montörer, svetsare och ställare är här för att hitta nya lösningar och leverantörer. Och en stor del av besökarna har inflytande över företagens inköp.

74%
av besökarna har köpinflytande
69%
av utställarna lämnade offerter på mässan
4/5
är utställarnas betyg på sex parallella mässor
4/5
är besökarnas betyg på mässan
Prisuppgifter
Jag har bokat yta
Håll dig uppdaterad!