Ge en ny dimension till dina affärer

Elmia 3D är en mässa för dig med maskiner, material och produktionsutrustning för additiv tillverkning. Här har du möjlighet att visa dina lösningar i drift och affären är i fokus.

Branschen inom additiv tillverkning växer och utvecklas snabbt och på Elmia får du som utställare möjlighet att bli en del av en viktig arena för tillverkningsindustrin. 

Tillsammans med fem parallella mässor

Elmia 3D blev ett starkt komplement till de parallella produktionsmässorna under 2022. Till Elmia Produktionsmässor hör Elmia Verktygsmaskiner, Elmia Plåt, Elmia Svets och Fogningsteknik, Elmia Polymer och Elmia Automation.

Mässorna har en bredd av produktionstekniker och material för den svenska tillverkningsindustrin. De sex mässorna skapar en gemensam plattform för att utväxla idéer som ska leda till nya affärsmöjligheter och visionärt tänkande inom industrin.

Jag vill veta mer om Elmia Produktionsmässor

Vem besöker?

Historiskt sett kommer besökare till de parallella produktionsmässorna från många olika branscher med en stark representation av tillverkningsindustrins underleverantörer och slutkunder, främst inom metallbearbetning, tillverkning, finmekanik samt plast- och gummibearbetning.

Besökare kommer hit med syftet att bland annat undersöka nya produktionstekniker.