12 - 14 nov. 2024

Grön pressgjutning som ger kunden unika värden

På ett sätt handlar det om traditionell pressgjutning sedan 1947.
På många andra sätt om ett framåtriktat företag med fokus på grön tillverkning.
För Lundbergs Pressgjuteri är hållbara investeringar inte bara ett tydligt ställningstagande, det är även strategiska beslut för att kunna säkra nya affärer i framtiden.

Möt årets andra ambassadör för Elmia Subcontractor – familjeföretaget i Vrigstad som ger svensk tillverkningsindustri unika och miljövänliga tillverkningsprocesser.

Nya innovativa induktionsugnar. Grön el från sol, vind och vatten. Eller återvunnen aluminium. Hållbarhet är inget modeord för Lundbergs Pressgjuteri. Tvärtom. Det är något som genomsyrar hela verksamheten och som ger svensk tillverkningsindustri extra syre.

Anledningen är enkel – de vill bidra till den gröna omställningen, dra sitt strå till stacken, som vd Cajsa Lundberg själv uttrycket det.

I samma andetag nämner hon även en annan anledning, en anledning som är direkt kopplad till möjligheten att säkra fler affärer i framtiden. Nämligen att en grön tillverkningsprocess ger ett mervärde till kunden, ett värde som bidrar till en bättre produkt sett över hela livscykeln.

  – Vi har varit gröna länge och miljöaspekten är väldigt viktig för oss. Den finns tydligt med som en drivande faktor. Vi fuskar inte utan vi tar våra beslut utifrån den. Som när vi byggde om 2006 och satte in energiglas och ledbelysning, samtidigt som vi började återvinna vår egen processvärme. Det är ett långsamt betande framåt, men är fokus i allt som vi gör, säger Cajsa Lundberg.

 

Sparar in halva energiförbrukningen

Hon är tredje generationen Lundberg som driver företaget i Vrigstad. Det var hennes far och farfar som grundade Lundbergs Pressgjuteri 1947 och – som företaget självt beskriver sig – är det i dag grönare än någonsin efter 70 år i branschen. Det finns fog för uttalandet.

Genom att endast använda sig av grön el har Lundbergs Pressgjuteri varit fritt från direkta koldioxidutsläpp sedan 2000. Nästa steg är att minska de indirekta utsläppen genom att implementera standarden Greenhouse Gas Protocol.

Ett mer handfast exempel är den innovativa investeringen i två nya induktionsugnarna för centralsmältning som genomfördes under 2021. Vanligtvis används induktionsugnar vid järngjutning i sand och Lundbergs Pressgjuteri är första pressgjuteriet i Norden med tekniken.

  – Där valde vi miljön före det billigaste och enklaste alternativet. Det enklaste hade varit att gå på en schaktugn med gasol eller naturgas, en beprövad metod som alla andra använder. Valet av induktionsugnar blev dyrare eftersom det inte bara var en ny teknik, det innebar även ett helt nytt arbetssätt där vi har behövt lära oss av våra egna misstag. Det var helt och hållet ett grönt beslut som kommer att påverka oss under en lång tid framöver, säger Cajsa Lundberg.

Induktionsugnarna är bara en del i en större investeringsprocess över fyra år. Här ingår exempelvis även nya doseringsugnar vid gjutmaskinerna och när allt är färdigt kommer Lundbergs Pressgjuteri att kraftigt sänka sin energiförbrukning.

  – Det gröna är med oss i alla investeringar, inte bara när det gäller induktionsugnarna. Resistensugnarna har inbyggt ett stort slöseri, men när vi har bytt ut både dem och påfyllarna med den senaste tekniken får vi inte bara bättre kvalitet på processen, vi sparar även 40 procent av hela vår energiförbrukning.

 

Ett nytt mindset inom industrin

Det är mitt i alla gröna investeringar som Cajsa Lundberg efterfrågar ett nytt mindset inom tillverkningsindustrin. Ett nytt sätt att tänka där produktens hela livscykel – inklusive tillverkningsprocessen – står i fokus. Helt enkelt, en förståelse för att den gröna processen i sig hjälper kunden att sälja sin produkt.

  – För mig är hållbarhet något som man tjänar pengar på. Det handlar om att vara försiktig med sina resurser samt värna om hälsa och miljö. En form av småländsk sparsamhet. Men det är samtidigt en utmaning för oss att få kunden att förstå det – är det något som de värdesätter eller kommer det bara att handla om kronor och ören? Inköpet kanske blir lite dyrare, men samtidigt säljer kunden en grön produkt och gör därmed en vinst i längden. Därför tycker jag att man måste skilja på inköpskostnad och totalkostnad, säger hon.

 

Tillför värde tidigt i processen

För Cajsa Lundberg handlar det om att hela tiden vara tydlig med vad som är unikt i processen. Hur hållbara och koldioxidfria processer faktiskt skapar ett mervärde åt både kunden och den färdiga produkten. Hur deras unika kompetens ger lättare produkter, förenklar återvinning och bidrar till en sparad peng för kunden.

  – Drömscenariot för oss är att kunden väljer sin leverantör tidigt, då kan vi kan vara med och utveckla och driva produktionen tillsammans med kunden i ett tätt samarbete. Men oftast väljs leverantören först när produkten är konstruerad, vilket gör att vi inte blir insläppta i processen. Eller så blir vi insläppta, men det är osäkert om vi får affären. Som det är nu är dessutom priset oerhört styrande samtidigt som andra parametrar inte alltid värderas, säger Cajsa Lundberg.

 

Samverkar för att inte vara utbytbara

Ett ord som Cajsa Lundberg ofta återkommer till är utbytbar. Ett problem som många legoleverantörer säkert känner igen sig och som alla på något sätt måste förhålla sig till. Lundbergs Pressgjuteri förhåller sig till det genom att investera i gröna processer och att hela tiden ligga i framkant när det handlar om innovationer och ny teknik.

För att klara av det är samverkan i alla dess former helt avgörande för företaget. Oavsett om det handlar om akademiska projekt eller genom traditionella branschföreningar.

  – Det finns inget som är så nyttigt som att träffa andra företag och höra deras idéer. Det handlar inte om att kopiera dem utan mer om att få i gång en tankeverksamhet och sen göra något eget med det, säger hon.

  Många gånger kan det också handla om att förändra en självbild. Som att inse att vi faktiskt är ett innovativt företag även om vi inte tar fram egna patent eller har en stor forskningsavdelning. Det går lika bra att vara innovativ i det dagliga arbetet och i de investeringar som görs inför framtiden.

  – Jag har räknat på alla de tips och idéer som jag har fått från mina nätverk och det har rent krasst gett tillbaka rena kronor och ören till företaget. Det har till och med betalat sig många gånger om, säger Cajsa Lundberg.

 

Viktigt med det personliga mötet

Samtidigt finns utmaningen alltid där. Utmaningen att få kunderna att förstå värdet med de unika processer som Lundbergs Pressgjuteri skapar genom sina gröna och innovativa processer.

Här blir det personliga mötet en ytterst viktig roll och för Cajsa Lundberg är Elmia Subcontractor inte bara en plats för att visa upp företaget, det är även det industriella hjärtat som pumpar ut just de där idéerna som kan sätta i gång en tankeverksamhet.

  – Vi behöver de här träffpunkterna – mötesplatserna. För oss är det alltid lättare att presentera vår USP på en mässa när vi har en person framför oss och vi kan få i gång en dialog. Först då kan vi kommunicera vårt varumärke och vad vi står för– det unika i vår process.

 

FAKTA

Företag: Lundbergs Pressgjuteri.

Ort: Vrigstad.

Grundat: 1947.

Antal anställda: 35.

Bransch: Pressgjutning av aluminium.

/contentassets/3bf45bb8e82d4e3a8adc1c49c7e1ee28/elmiasubcontractor-cajsa_lundberg-lundbergspressgjuteri-1920x1080-sv.jpg
/contentassets/3bf45bb8e82d4e3a8adc1c49c7e1ee28/gjuteriet.jpg
/contentassets/3bf45bb8e82d4e3a8adc1c49c7e1ee28/_dsc-tavlan.jpg
/contentassets/3bf45bb8e82d4e3a8adc1c49c7e1ee28/dsc_0098_cajsa-med-kvinnliga-kollegor.jpg
/contentassets/02fb5728262644858c24dfb20b5d9c6f/induktionsugnar_aluminum.jpg
/contentassets/3bf45bb8e82d4e3a8adc1c49c7e1ee28/_dsc-gripklo-2.jpg