10 - 13 maj 2022
Investera i det personliga mötet
Det här är branschens egen mässa med ett brett utbud av maskiner, verktyg och tillbehör för den plåtbearbetande industrin. Och affären är i fokus.


För utställare

– Den här mässan ger oss en stor potential att lära känna den svenska marknaden och introducera den svenska industrisektorn till våra högkvalitativa maskiner.
Timo Valtanen, Aliko

Presentera era maskiner, verktyg och tillbehör för den plåtbearbetande industrin

Elmia Plåt är den viktigaste arenan, branschens egen mässa för den plåtarbetande industrin.

Tillsammans med fem parallella produktionsmässor får du som utställare möjlighet att bli en del av en viktig arena  och plattform för framtidens tillverkningsindustrin. Och affären är i fokus.

Historiskt sett kommer besökare till de parallella produktionsmässorna från många olika branscher med en stark representation av tillverkningsindustrins underleverantörer och slutkunder, främst inom metallbearbetning, tillverkning, finmekanik samt plast- och gummibearbetning.

Besökare såsom kvalitetsansvariga, servicetekniker, tekniker kommer hit med syftet att bland annat undersöka nya produktionstekniker och att hitta nya smarta lösningar.

>>Fyll i din intresseanmälan här

82%
av besökarna har köpinflytande
4,2/5
är utställarnas betyg på mässan
4,4/5
är utställarnas betyg på sex parallella mässor
4,5/5
är besökarnas betyg på mässan