Vinnare Innovation Award 2022

Elmia Lantbruk Innovation Award 2022 prisades tre bidrag med utmärkelsen Guld och åtta med utmärkelsen Silver. Produkterna är intelligenta, automatiska och ger lantbrukaren fördelar så väl ekonomiskt, tidsmässigt som miljömässigt.

Lantbruk-Innovationaward_2022-GULD.jpg

GULD-vinnare

För att vinna ett guld krävs att produkten är ny på marknaden och att tekniken är principiellt ny. Det är en innovation som bidrar till att utveckla hela lantbruket. Totalt tre produkter vinner guld:

Nominerad_SvenskaJohnDeere_eAutoPowerVäxellåda.jpg

GULD
Produkt:
John Deere eAutoPowr växellåda 
Företag: Svenska John Deere AB 

Drivlinorna i framtidens traktorer kommer inte att se ut som dagens drivlinor. Nya koncept är under framväxt, och då inte minst olika typer av elektromekaniska drivlinor.

John Deere eAutoPowr är en ny typ av drivlina för traktorer. Till skillnad från hydrostatiska växellådor är eAutoPowr elektromekanisk. Dieselmotorn driver en elmaskin – dvs en generator som också kan ha rollen som motor – som i sin tur står i förbindelse med en annan elmaskin. De båda elmaskinerna samspelar med fyra mekaniska växellägen och sammantaget uppnås en steglös och delvis elektrisk transmission. Förutom drift av traktorns hjul skapar systemet el motsvarande 100 kW för att driva redskap med, till exempel hjälpdrift på en gödseltunna. Systemet inkluderar ett elektriskt kraftuttag, ett så kallat e-pto.

 

Nominerad_SöderbergHaak_ExactUnload.jpg

GULD
Produkt: 
ExactUnload, för Krone GX440/GX520 transportvagn 
Företag: Söderberg & Haak Maskin AB 

Säkerhet är oerhört viktigt under stressiga skördedagar när man ska säkra upp foder inför vintern. Trots långa arbetsdagar krävs det att lantbrukaren är alert och noggrann för att säkerställa kvalitativt foder. Ett helt nytt och automatiskt system skulle underlätta för lantbrukaren för att öka säkerheten och kvaliteten.  Tänk om man bara kunde trycka på en knapp och systemet skötte sig självt.

ExactUnload är ett intelligent och automatiskt system som tömmer vagnen under en förinställd längd av exempelvis en plansilo eller stuka i fält. Föraren anger plansilons längd i ISOBUS-skärmen som använder informationen för att räkna fram tömningstakten. Efter att systemet startats, ska föraren köra framåt i den uträknade körhastigheten. Allt eftersom ekipaget rör sig genom plansilon justerar systemet tömningstakten automatiskt mot den aktuella körhastigheten. Fördelen med detta är att tömningen sker väldigt jämnt, vilket skapar ett jämntjockt material plansilon igenom.

 

Nominerad_Kvernerland_siloking.jpg

GULD
Produkt:
Siloking Straw Chopper (Siloking Halmhack) 
Företag: Kverneland Group AB 

Tid och lönsamhet är två av de viktigaste faktorerna för lantbrukare idag. Det krävs att man tar vara på sin tid och optimerar sin lönsamhet i verksamheten för ett uthålligt och hållbart lantbruk ur ett långsiktigt perspektiv.

Siloking Straw Chopper är ett tillbehör till Silokings självgående foderblandare som genom en integrerad hack ser till att halmen är finsnittad redan innan den kommer i behållaren. Med finsnittad halm förkortar lantbrukaren blandningstiden väsentligt och minimerar risken för att korna sorterar fodret. Foderblandningen blir homogen till alla djuren och sammantaget möjliggörs en effektivare foderhantering.

Lantbruk-Innovationaward_2022-SILVER.jpg

SILVER-vinnare

För att en produkt ska tilldelas silver har juryn bedömt den som en intressant nyhet. Att få silver innebär att produkten sticker ut bland de nominerade bidragen och har placerat sig bland de bästa när de olika kriterierna vägs samman. Totalt åtta produkter vinner silver:

Nominerad_DeLaval_cc_CL_01.png

SILVER
Produkt:
DeLaval comfort control CL 
Företag: DeLaval Sales AB 

Djurvälfärd och arbetsmiljö går hand i hand. Att skapa en trivsam miljö gynnar både djur och lantbrukare. Friska och rena djur resulterar i goda affärer. Inte minst spelar gödselhanteringen i stallar stor roll för miljön.

Med DeLaval comfort control CL kan man styra hela sitt skrapsystem från en enda enhet. Systemet är bland annat utrustat med adaptiv skrapning för att effektivisera utgödslingen. Med hjälp av avancerade algoritmer skapar DeLaval comfort control CL automatiskt det optimala utgödslingsschemat som lär sig och förbättrar systemets effektivitet varje gång skrapan används. Genom ett optimalt utgödslingsschema sparar lantbrukaren också dyr el eftersom skrapan inte går i onödan. Lantbrukaren behöver inte ställa in några starttider, DeLaval comfort control sköter detta själv.

 

Nominerad_Poda.jpg

SILVER
Produkt:
FaunaWood  
Företag: Poda Stängsel 

I en tid där klimat och hållbarhet står högt på agendan utmanar det företagen att tänka nytt, cirkulärt och hållbart när de utvecklar nya produkter. Genom återbruk och cirkuläritet värnar man om både miljö, ekonomi och framtid. Med sin cirkulära process är denna aktör unik på marknaden med sin nya stolpe som både är giftfri, går att återbruka samt har lång livslängd – dessutom med 25 års garanti.

Fauna Wood är en nyutvecklad stängselstolpe för nät- och elstängsel som är impregnerad på ett nytt och giftfritt sätt. FaunaWood tillverkas med en metod där tall modifieras med bioharts. Med hjälp av pyrolytisk teknik utvinns biohartset ur trärester som sedan används för att impregnera stolpen under högt tryck och med hög värme. Processen gör FaunaWood extremt motståndskraftig mot nedbrytning orsakad av till exempel röta och svampangrepp.  

 

Nominerad_Raatec.jpg

SILVER
Produkt:
MCP Torv   
Företag: Raatec AB 

Det kan bli kostsamt att få in smitta i sin besättning och det ställer krav på skötsel och bra insatsvaror.

För att möta framtida krav på foderhygien och djurhälsa för gris har MCP Torv utvecklats. MCP Torv är en ny typ av värmebehandlad torv som är fri från smittoämnen. MCP Torv är först i världen med den nya tekniken att värmebehandla torv till 90 grader. Torven pastöriseras och den höga temperaturen tar därmed död på smittoämnen. 

 

Nominerad_SöderbergHaak_DirectInject.jpg

SILVER
Produkt:
DirectInject 
Företag: Söderberg & Haak Maskin AB 

Behovsanpassade maskiner med precision gynnar lantbrukaren genom att undvika överdosering av insatsvaror vilket medför fördelar så väl ekonomiskt, tidsmässigt som miljömässigt.

DirectInject är ett system för direktinjicering av växtskyddsmedel. Applicering av kompletterande växtskyddsmedel kan startas eller stoppas efter behov under drift i växtskyddsarbetet. En utmärkande egenskap för DirectInject är den snabba responstiden för injektionsprocessen och dess fullständiga integration i sprutans vätskekretslopp och sprutans funktion. En fördel är också att grunddos kan kombineras med punktinsats av ett annat preparat vid behov och att man har möjlighet att applicera med precision ut i munstyckena.

Nominerad_TamaGroup.jpg

SILVER
Produkt:
IMPAX 
Företag: Tama Group 

De senaste åren har vi blivit påminda om vår sårbarhet av yttre omständigheter och faktorer som vi inte kan styra över. Att då få med sig mesta möjliga skörd på ett hållbart och effektivt sätt är därför värt mycket. Ett exempel är vid pressning av balar där lantbrukaren behöver kunna nyttja pressens fulla kapacitet för att göra ett så effektivt jobb som möjligt.

Pressgarnet IMPAX är genom ny, patenterad teknologi tunnare och starkare samtidigt som det är mer flexibelt. Garnets flexibilitet säkrar knutarna vid extrem densitet vilket möjliggör mer vikt per bal. IMPAX pressgarn gör därför att pressens kapacitet nyttjas till fullo och sänker platsförbrukningen med upp till 33%.    

 

 

Nominerad_Kvernerland_interface.jpg

SILVER
Produkt:
GEOSPREAD interface med lutningsgyro 
Företag: Kverneland Group AB 

Varje krona räknas när priserna på insatsvaror ökat och sätter press på företagets lönsamhet. Ny teknik som ger bättre precision och ökad effekt av insatsmedel, skulle skapa bättre lönsamhet och dessutom gynna miljön. Inte minst gäller det teknik för gödningsspridning.

GEOSPREAD Interface är ett nytt system med inbyggd gyrofunktion som reglerar spridarens lutning. Funktionen underlättar för föraren att maskinen är korrekt inställd oberoende om marken lutar eller om spridaren är nästan tom eller fullastad – som påverkar viktfördelning och därmed lutningen. Systemet medför en optimal spridningsbild och jämnare skörd.  

 

Nominerad_Väderstad_NZExtreme.jpg

SILVER
Produkt:
NZ Extreme 1250-1425 
Företag: Väderstad AB 

Sällan är marken som brukas helt plan och många gånger är det ett problem att få ett jämt och följsamt resultat vid till exempel harvning. Genom en ny patenterad viktöverföring möjliggörs samma konstanta djup vid harvning eftersom tryckutjämningen gör att hela harvens bredd får samma tryck.

NZ Extreme 1250-1425 är en kraftfull och stabil harv som trots sin storlek upp till 14,5 meters bredd följsamt anpassar sig till fältets form genom innovativ viktöverföring, genomtänkt hjulfördelning och kraftigt byggd ramdesign. 

 

Nominerad_Väderstad_Spirit.jpg

SILVER
Produkt:
Spirit 600 Combi InLine 
Företag: Väderstad AB 

Väl genomtänkt precisionsteknik gynnar alla led i lantbruket ur flera aspekter såsom ekonomi och arbetsmiljö.

Spirit 600 Combi InLine är en såmaskin där gödning och utsäde placeras i samma rad och mellan samma tallrikspar – men där gödning och utsäde har separata utmatningssystem. Luftflödena kan enkelt justeras vilket gör att både utsäde och gödning placeras med optimal precision. Tekniken ger en enklare maskin utan separata gödningsbillar samtidigt som gödningen placeras nära fröet vilket kan bidra till en bättre och snabbare uppkomst, speciellt under torra förhållanden. Dessutom kan utmaningarna utrustas med sensor för kontroll av flödet.