Sex mässor. Fyra dagar. En arena.

Här möter du morgondagens produktion inom tillverkande industri.

Elmia Produktionsmässor är en plattform där branscher kopplas samman, synergier tydliggörs och affären är i fokus.

Mer om de sex parallella mässorna: 

Elmia Polymer
19 - 22 maj 2026
Elmia Polymer
Skandinaviens största renodlade mässa för plast- och gummiindustrin.
Elmia Svets och Fogningsteknik
19 - 22 maj 2026
Elmia Svets och Fogningsteknik
Den ledande branschmässan för produkter och lösningar inom svets och fogningsteknik.
Elmia Verktygsmaskiner
19 - 22 maj 2026
Elmia Verktygsmaskiner
Den kompletta produktionstekniska mässan med verktygsmaskiner i drift tillsammans med verktyg och mätteknik.
Elmia 3D
19 - 22 maj 2026
Elmia 3D
Mässan för additiv tillverkning och lösningar i drift.
Elmia Automation
19 - 22 maj 2026
Elmia Automation
Kompletta lösningar i drift för effektiv och automatiserad produktion.
Elmia Plåt
19 - 22 maj 2026
Elmia Plåt
Mässan för den plåtbearbetande industrin med maskiner i drift och tillbehör.