Om mässan

VA-mässan är sedan många år VA-sektorns viktigaste mötesplats, med lång historik och ett brett utbud av utställare och aktiviteter.

VA-mässan är en väl etablerad mötesplats och marknadsplats för VA-branschen som arrangeras i nära samarbete med branschens viktigaste organisationer, se våra samarbetspartners. Här träffas användarna i form av kommunal VA-sektor och industri med producenter av utrustning och tjänster inom tillexempel vattenrening, distribution, IT, mät-, styr- och reglerteknik, drift, underhåll, forskning och konsultation. 

Vilka besöker mässan?
De som besöker VA-mässan arbetar med offentlig vattenförsörjning och vattenfrågor inom industrin såsom VA-chefer, tekniska chefer, driftchefer, produktionschefer, miljöchefer, drift- och underhållspersonal, driftingenjörer och konsulter.

Historik
VA-mässan hölls för första gången 1997 och har sedan dess arrangerats på olika orter och med ett växlande intervall med två till tre år mellan genomförandena. Sedan 2014 har mässan arrangerats vartannat år på Elmia, Jönköping.

Våra samarbetspartners