För utställare

Varför skall jag ställa ut?

VA-mässan är sedan många år VA-sektorns viktigaste mötesplats, med lång historik och ett brett utbud av utställare och aktiviteter.

Mässan är nu en väl etablerad mötesplats och marknadsplats för branschen. Besökarenkäter visar att merparter av mässbesökarna endast har denna mässa som ”sin” och viktigaste mässa. Utbudet av utställare och aktiviteter från branschen är mer eller mindre komplett och mässan ges ständigt ett högt betyg av utställare och besökare.

4,1/5
är besökarnas betyg på mässan
70%
av besöken ledde till affärer med leverantörer som man annars inte skulle gjort affärer med
90%
av besökarna har inköpsinflytande
58%
av besökarna hade för avsikt att diskutera konkreta projekt med utställarna på mässan
Deadlines och checklistor