12 - 14 nov. 2024

Produktutveckling med plastkonstruktion som spetskompetens

Kanske är det en liten produkt som ska interagera med människor. Förmodligen med en display som visar siffror eller bokstäver. Det kan låta enkelt men för att kunna möta kundens kravbild vad gäller funktion krävs det spetskompetens.

Möt Jelmtech – årets första ambassadör för Elmia Subcontractor – som hjälper svensk tillverkningsindustri att hitta nya vägar till att nå den optimala produkten.

Varje år tillverkar Swedish Match runt 300 miljoner snusdosor. Själva produkten i sig är kanske inte särskilt avancerad. En rund behållare, ett lika runt lock och ytterligare ett lock på locket. Inga svårigheter alls att rita, med andra ord.

Samtidigt innebär volymen att varje sekund på produktionsbandet gör stor skillnad. Tidsvinsterna, de finns att hämta i snusdosans plastkonstruktion.

  – Det finns en anledning till att jag gärna pratar om snusdosan. Vem som helst kan rita en rund dosa, men när vi fick jobbet var det för att optimera funktionen för att kunna producera den en 10-dels sekund snabbare. Den tidsvinsten gör att de har tjänat in vårt utvecklingsprojekt på kort tid, säger Carl-Fredrik Emilsson, vd på Jelmtech.

Han håller i en av dosorna som är uppställda i kontorets showroom och tappar ut några prillor när han entusiastiskt förklarar innebörden av projektet. Med Swedish Match handlade det om optimal produktion. För en annan kund kan det handla om något helt annat. Som att ta fram ett extremt avancerat instrument för blodanalys, eller den hållbara stolen Odger åt Ikea.

  – Vi var med och tog fram den första stolen som Ikea började sälja under sin nya hållbarhetsstrategi. Den är tillverkad i ett enda material – det finns inte en metallskruv i den – vilket gör att den kan malas ner vid återvinning. För att överhuvudtaget kunna tillverka stolen jobbade vi med en helt ny materialkombination av trä och plast.

 

Ger syre åt industrin

Från en snusdosa till ett avancerat system för blodanalys. Tydligare än så går det inte att beskriva bredden hos Jelmtech. Ena dagen handlar det om att utveckla en bakluckemonterad cykelhållare tillsammans med Thule, den andra dagen att ta fram en publik laddstolpe år Garo.

  En bredd som säger något – något som är större än projekten i sig – och något som inte bara lyfter Jelmtech utan hela Sverige som industrination.

  Jelmtech är en möjliggörare. Syret i det industriella blodomloppet.

  Går det här att tillverka? Kan vi spara pengar på att använda ett nytt material? Är det ens möjligt? Frågor som Jelmtech lever med dagligen.

  – Våra kunder är allt från miljardkoncerner till ett litet enskilt tvåmansföretag som har fått Almipengar. Hela det spannet och allt där emellan. Vi är heller inte branschstyrda, utan projekten handlar om allt från saker du kan köpa på Ica till avancerad medicinteknik. Grunden är dock ofta en volymsprodukt som kräver produktionsverktyg och då hamnar man snabbt vid plast. Jag skulle säga att 75 procent av produkterna som vi jobbar med är formsprutade och att 90 procent innehåller plast någonstans, om det så bara är en plastplugg i en större profil, säger Carl-Fredrik Emilsson.

 

Vill bli ännu spetsigare

Det är främst inom plastkonstruktion som expertisen finns. Det är där som Jelmtech är specialister och det är där som de kan göra skillnad genom materialval eller produktionsmetoder. Allt med målsättningen skapa den ultimata produkten utifrån kundens kravsättning.

  Eller, som Carl-Fredrik Emilsson sammanfattar det, att vara kittet mellan produktägare och tillverkare.

  – Är man liten behöver man oftast vara specialiserad och vår specialisering är tydlig – vi vill snarare bli ännu spetsigare än bredda oss. Nu har vi även lagt till hållbarhet som en affärsdel vilket spetsar oss och gör det enklare för oss att hjälpa och guida kunderna till det bästa materialvalet. För att kunna göra de korrekta besluten måste det finnas en tydlig översiktsbild över hela problematiken och trots att vi lägger till ett affärsområde menar jag att det spetsar till vår kompetens, säger han.

 

Oberoende av tillverkare

Den röda tegelbyggnaden i Valhall Park utanför Ängelholm tillhörde en gång i tiden F10 och än i dag pryds ingången av ett Tre kronor-emblem i metall. På ena kortsidan finns fortfarande flygtornet kvar och skyltarna som förklarar att obehöriga ej äga tillträde skvallrar om att tornet än i dag används av Ängelholm Helsingborg Airport. Jelmtech flyttade hit från Örkelljunga för två år sedan och på de två våningsplanen jobbar 28 personer som alla har sin specifika roll under utvecklingsprocessen.  Som simulering. En spetskompetens som gör Jelmtech unikt och som samtidigt är ett viktigt verktyg för att effektivisera produktionen.

  – I stort sett allt som vi ritar går via dem, säger Carl-Fredrik Emilsson. Först gör vi en konstruktion, därefter går vi in till våra simuleringsexperter och får där se hur det faktiskt ser ut under produktionen. Därefter kanske man måste gå tillbaka till konstruktionen för att göra några ändringar. Det här gör oss unika. Visst, konstruktionen ska vara bra från början men tack vare simuleringen kan vi till exempel säga att den formsprutan som är tänkt att användas är för liten för att klara av konstruktionen.

  Det gör också att Jelmtech är oberoende. Oberoende av tillverkare och oberoende av maskin. En styrka för att verkligen kunna skapa en optimal produkt.

  – Vanligtvis ritar en designer produkten precis så som den ska se ut och sedan måste verktygsmakaren göra sina förändringar. Men vi gör verktygsanpassade konstruktioner som är designade och konstruerade för optimal produktion. När det sedan gäller själva verktygslösningarna har vi alltid en dialog kring vilka kompromisser som vi behöver göra, men det viktiga är att vi är oberoende. Vi tänker bara produkt och att det ska bli så optimalt som möjligt för vår kund, säger han.

 

Nära samverkan ger bäst resultat

Själva kallar de sig för utvecklingspartner. Kundens förlängda utvecklingsavdelning som kan jobba mer effektivt och kapa ledtiderna. Samtidigt handlar varje projekt om att samarbeta och skapa fungerande relationer. Inte bara med kunden utan även med andra produktutvecklare som besitter specifika kompetenser.

  – Vi utvecklar bara mekaniken, behövs det elektronik eller intelligens behöver vi en partner. Detsamma gäller för prototyper och där har vi en extremt bra samverkan med ett flertal leverantörer. Vi är helt beroende av prototyper för att kunna verifiera våra konstruktioner. Utöver det jobbar vi väldigt mycket med externa designers och hela det vanliga leverantörsledet. Allt detta är samverkan för projektets bästa. Om man slarvar med de sakerna blir det ett sämre slutresultat. Ju tidigare folk kommer med synpunkter, desto enklare är det att göra anpassningar efter synpunkterna, säger Carl-Fredrik Emilsson. Det är så Jelmtech jobbar.  

Målsättningen är alltid en optimal produkt utifrån kundens kravbild. Men vägen dit går genom flera led såväl internt som externt. Prototal är ett exempel som Carl-Fredrik Emilsson nämner, Svep från Lund är ett annat när det handlar om inbyggda system.

  – För att få det bästa utfallet till en rimlig peng handlar det om att skapa långsiktiga relationer och att hitta en partner att ha med på sin resa framåt. Det gör att alla tar ansvar för projektet. Det tror jag är väldigt viktigt och det stärker hela industrin. Vi är duktiga på produktutveckling i Sverige och nu när vi får tillbaka mer produktion blir det än viktigare, säger han.

 

Ger kunden nya infallsvinklar

Det här är också något som genomsyrar allt som händer i den gamla flygvapenbyggnaden i Ängelholm. Själva benämner de det för Team Jelmtech, mer konkret handlar det om att ingen någonsin jobbar ensam – hela verksamheten drivs i stället i projektform där projektets medlemmar består av precis den kompetens som behövs utifrån det specifika uppdraget.

  – Det gör att vi kan erbjuda kunden en väldigt kundanpassad produktutveckling som i många fall går snabbare än att göra det på egen hand. Vi bidrar också med nya infallsvinklar och en kompetens som de inte själva besitter. Här blir vi en speaking partner – ett bollplank – till kunden eftersom vi tidigt kan se vad som händer i flera branscher, säger Carl-Fredrik Emilsson.

  Det gör också att kunskap och erfarenheter från en bransch ofta spiller över till en annan. Där vissa branscher är tidiga med att implementera nya material eller tekniker – som fordonsindustrin – kanske andra branscher lite senare.

  – Då kan vi hjälpa kunderna som inte riktigt har börjat tänka i de banorna. Vi lär oss av några och lär ut till andra. Förutom det bidrar vi med nya infallsvinklar vilket gör att du inte går i samma hjulspår som du alltid har gjort. Dessutom får du spetskompetensen som vi har inom plast. Vi ska vara bäst i Sverige på plastkonstruktion och har själva inte hittat någon som kan slå oss på fingrarna.

 

FAKTA

Företag: Jelmtech Produktutveckling.

Ort: Ängelholm.

Grundat: 1994.

Antal anställda: 28 (sysselsätter runt 35).

Bransch: Produktutveckling inom branscher som medicinteknik, elmateriel, fordonsindustri, skyddsutrustning och fritidsprodukter.

/globalassets/bilder/massor/subcontractor/2022/ambassadorer/jelmtech/snusdosa.jpg
/globalassets/bilder/massor/subcontractor/2022/ambassadorer/jelmtech/carlfredrik_verkstaden_kallaren_1080x1080.jpg
/globalassets/bilder/massor/subcontractor/2022/ambassadorer/jelmtech/carfredrik_prototyprummet_1080x1080.jpg
/globalassets/bilder/massor/subcontractor/2022/ambassadorer/jelmtech/konstruktor-carlfredrik.jpg
/globalassets/bilder/massor/subcontractor/2022/ambassadorer/jelmtech/flakt.jpg
/globalassets/bilder/massor/subcontractor/2022/ambassadorer/jelmtech/camilla-och-carlfredrik-i-samtal.jpg