14 - 17 maj 2024
För utställare

Mässan arrangeras i samarbete med: 

svetskommissionen_logo_150.jpg

Svetskommissionen - Idén om en renodlad svetsmässa föddes under 2011 och i samarbete med Svetskommissionen startades Elmia Svets och Fogningsteknik med premiär i maj 2012.

Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. De jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för deras medlemmars intressen.

Jag vill veta mer om Svetskommissonen>>