Så här anmäler du din produkt till Innovation Award

För att juryn ska bedöma en produkt ska anmälningsformuläret och erforderliga bilagor vara kompletta och så utförliga som möjligt vid anmälan. Bristfälliga underlag där frågor i formuläret inte har besvarats kommer inte att bedömas. Ett företag kan skicka in max tre bidrag för bedömning.

Angivna produktförbättringar som inte är självklara ska befästas med oberoende testresultat eller liknande. Likaså ska kontaktuppgifter till testgårdar bifogas där det är relevant. Bilder, film, produktbroschyrer m.m. som beskriver produkten ska bifogas om det finns.

Minst en bild ska vara högupplöst (300 dpi) och Elmia ska ha rätt att fritt använda bilden för marknadsföring i samband med Elmia Lantbruk och Elmia Lantbruk Innovation Award.

Vilka produkter kan jag anmäla för bedömning?

För att komma vidare till en nominering ska det anmälda bidraget uppfylla följande kriterier:

 • Produkten ska vara en teknisk innovation eller ny teknik inom lantbruksbranschen.
 • Produkten får inte ha marknadsförts i Sverige före 1 januari 2023.
 • Vid anmälan ska produkten finnas på den svenska marknaden. 
  Ej uppfyllt kriterium leder till att nominering dras tillbaka.
 • Produkten ska, beroende på produktens användningsområde, ta hänsyn till områdena miljö, arbetsmiljö, produktkvalitet och/eller djurvälfärd.
 • Juryns bedömningar görs på det material som skickas in och du som skickar in är ansvarig för att uppgifterna som lämnas är korrekta.

Produkter inom följande områden kan inte anmälas för bedömning:

 • Insatsvaror som kemiska och/eller organiska preparat såsom djurvårdsprodukter, rengöringsmedel, gödselmedel m.m.
 • Foder och fodertillsatser
 • Affärsmodeller eller andra typer av teoretiska modeller
 • DNA teknik
 • Teknik som ligger utanför mässans områden jordbruk och husdjurshållning (t.ex. grönyteskötsel, skogsbruk eller aquakultur)

Marknadsföring av vinnande bidrag

De vinnande bidragen publiceras på Elmia Lantbruks webb och som pressmeddelande i september. Vinnarna meddelas en kort tid innan denna publicering. Vinnande bidrag kommer också presenteras i mässans olika kanaler och på själva mässan.

När en produkt har tillskrivits en medalj kan företaget använda emblemet Elmia Lantbruk Innovation Award Guld eller Silver i sin marknadsföring.

Året för medaljen ska alltid vara tydligt i marknadsföringen. Det är endast tillåtet att använda emblemet för Elmia Lantbruk Innovation Award Guld eller Silver tillsammans med den vinnande produkten och inte vid generell marknadsföring av företaget.

Annika Lindskog
Annika Lindskog
Telefon: +46 36 15 22 56