9 - 12 nov 2021

Boka yta

Ta sikte på nya affärer- tusentals väntar på dig!

Nu kan du boka monter på Elmia Subcontractor 2021 som är en mötesplats för hela tillverkningsindustrin. Skicka din intresseanmälan redan idag så kontaktar vi dig.

Har du frågor är du välkommen att kontakta någon av säljarna direkt.

Priser för Elmia Subcontractor 9-12 november 2021

Monteryta per kvm (golvyta) SEK 1 950
   
Grundavgift för huvudutställare: SEK 7 500 per företag

Inkluderar utställarkort, presentation i katalog inklusive produktregister och verktyg för inbjudningar.*

* För att optimera arbetet i montern finns möjlighet att mot kostnad aktivera Leads-hanteringen i utställarappen Elmia Plus.

   
Avgift för medutställare: SEK 3 000 per medutställare
Inkluderar utställarkort, presentation i katalog inklusive produktregister och verktyg för inbjudningar. Obligatorisk avgift per deltagande medutställare.

Samtliga priser exkl. moms. 

Ta sikte på nya affärer- tusentals

Elmia Subcontractor 2021

Med rätt monter är mässan ett av de mest kraftfulla och kostnadseffektiva försäljningsverktyg som finns. Vi kan hjälpa dig att skapa en miljö som effektivt förmedla ditt budskap och förbättra dina möjligheter att locka rätt besökare till din monter. 

Jag vill bli kontaktad av Elmias monterdesigners

Ett mässdeltagande är ett fantastiskt forum för dig som vill träffa både befintliga och nya kunder. Men konkurrensen på mässan är hård så se till att besökarna vet om att du finns på plats. 

I anslutning till mässan har ditt företag möjlighet att synas med både rörlig media, fast skyltning eller via olika aktiviteter - allt för att leda besökarens till just er monter. 

Jag vill veta mer om hur jag kan synas ännu bättre, exponera mig på mässan

Subcontractor Connect är arenan för möten mellan inköpare och leverantörer från hela Europa. Genom korta, effektiva och individuellt anpassade affärsmöten under mässan byggs grunden för framtidens värdefulla affärer. 

Jag vill få mer information om Matchmaking på Subcontractor Connect

Många utställare frågar efter möjligheten att arrangera och bjuda in sina kunder och övriga mässbesökare till ett seminarium. Via vår utställarscen erbjuder vi utställande företag att berätta om sina nyheter, kundcase och tjänster. 

Jag vill få mer information om möjligheten att hålla ett seminarium

väntar på dig!

Fakturering

Grundavgift, monterhyra och utställarförsäkring

Faktureras 90 dagar före mässans första dag och förfaller till betalning senast 60 dagar före Mässans första dag.

Övrig fakturering

100% av värdet för monterinredning enligt beställning förfaller till betalning 14 dagar före Mässans första dag. Tilläggsbeställningar och delar av Beställningen som ej kan specificeras eller faktureras på förhand faktureras efter Mässans sista dag med betalningsvillkor 20 dagar netto.

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser utgör kompletterande bestämmelser till samtliga de särskilda avtal som inför varje mässa träffas med respektive utställare.

Ladda ner allmänna bestämmelser som PDF-fil

 

Mervärdesskatt

Mervärdesskatt vid handel med EU-länder:

Tjänsten anses omsatt och ska beskattas i det land där köparen är etablerad och har sin verksamhet om köparen är näringsidkare. Näringsidkare är en juridisk person som är registrerad till mervärdesskatt. Det innebär att Elmia fakturerar utan mervärdesskatt och köparen beskattas i sitt hemland. För att Elmia ska kunna fakturera utan mervärdesskatt krävs att köparen kan uppge ett giltigt VAT-nummer.

Är köparen inte näringsidkare anses omsättningsland vara Sverige och svensk mervärdesskatt tas ut.

Mervärdesskatt vid handel med länder utanför EU:

Är köparen etablerad och har sin verksamhet i ett land utanför EU tas ingen mervärdesskatt ut och köparen ska inte beskattas inom EU.

Utställarförsäkring

Som mässarrangör vet vi att försäkringsskydd är viktigt. Med Elmias utställarförsäkring får du ett tryggt mässdeltagande och kan fokusera på dina säljaktiviteter.

Tillsammans med din orderbekräftelse har du även fått information om Elmias Utställarförsäkring.

Nedan finns mer information om försäkringen och kompletta försäkringsvillkor. Du kan ladda ner dem som PDF-filer.

Försäkringen gäller under förutsättning att betalning skett på förfallodatum.

Birgitta Lundgren
Birgitta Lundgren
Telefon: +46 36 15 22 52