En jury avgör vilka som blir nominerade

Vilka produkter som blir nominerade och senare tilldelas Elmia Lantbruk Innovation Award avgörs av en jury. Juryn består av en rad branschexperter och i den första bedömningen ser juryn till nyheten i sig och då kan produkten nomineras för vidare bedömning.

När juryn sedan bedömer om det nominerade bidraget når upp till en medalj studeras produkten utifrån kriterierna nyhetsvärde, miljöpåverkan, arbetsmiljö, produktkvalitet, djurvälfärd och ekonomi.

Prisutdelningen sker under festliga former på torsdagskvällen den 17 oktober på Elmia Lantbruk.

Juryns bedömningar kan inte överklagas. 

Juryn för 2024 består av Charlotte Önnestedt, Åby Storgård, Per Frankelius, Linköpings Universitet, Mikael Gilbertsson, Rise, Helena Kättström, Växa Sverige AB, Rebecca Johansson, Land Lantbruk och Carolina Axelsson, mässansvarig Elmia Lantbruk. Kontaktperson för frågor är juryns ordförande, Carolina Axelsson, tel +46 36 15 22 70, carolina.axelsson@elmia.se

Valörer guld och silver

Elmia Lantbruk Innovation Award delas ut i valörerna Guld och Silver. För att få guld ska produkten bedömas vara ny på marknaden och att tekniken är principiellt ny på den svenska marknaden.

/globalassets/bilder/massor/lantbruk/logo/ia_guld2022_285x170.jpg
/globalassets/bilder/massor/lantbruk/logo/ia_silver-285x170.jpg