4 - 6 okt 2022


För besökare

Elmia Park flyttas till 2022

En av Sveriges största branschmässor för utemiljöer, Elmia Park, som skulle ha ägt rum den 28–30 september 2021 flyttats fram och arrangeras istället den 4–6 oktober 2022.

Till följd av den rådande pandemin har Elmia, tillsammans med tongivande branschaktörer, enats om att flytta Elmia Park till 2022.

Coronaviruset har fått stora konsekvenser för mäss- och mötesbranschen, att planera och förbereda möten, mässor och event kräver framförhållning och resurser. För samtliga intressenter kring Elmia Park innebär det tyvärr att möjligheten att fysiskt träffas för att uppleva, affärsutveckla och utbyta erfarenheter flyttas fram till hösten 2022.

– Vi är väldigt positiva till att Elmia Park arrangeras i oktober 2022, det passar väl in för våra medlemmar och deras verksamheter. Det finns ett uppdämt behov av att mötas så vi ser fram emot att mässan genomförs 2022, säger Göran Tyrsing, kanslichef SGA Swedish Greenkeepers Association.

Ola Olsson, ordförande i GSS Grönytesektionen Sverige, delar bilden av att oktober är en bra månad för mässans genomförande.

– Utifrån rådande läge är det viktigt att vi gör det bästa av situationen och att vi tillsammans skapar en så bra mötesplats som möjligt i oktober 2022.

Mer information till dig som utställare hittar du här.

Elmia Park I Anlägga Växa Attrahera.jpg

 

Mässan startar om
353
Dagar
:
10
Timmar
:
01
Minuter

Elmia Park I Park Inspira I logo.jpg

LinkedIn
LinkedIn
Facebook
Facebook