19 - 21 okt 2022

In- och utflyttningstider

Inflyttning

Datum / Tid

Vid frågor kontakta Informationen

22-10-16 / 08.00-22.00

Servicebemanning 08.00-16.00

22-10-17 / 08.00-22.00

Servicebemanning 08.00-16.00

22-10-18 / 08.00-20.00

Servicebemanning 08.00-20.00

Montrarna måste vara klara senast 18 oktober kl 20.00. Entré Nord får inte användas för in- och utlastning.

Utflyttning

Datum / Tid

Vid frågor kontakta Informationen

22-10-21 / 18.00-24.00

Servicebemanning 08.00-20.00

22-10-22 / 08.00-20.00

Servicebemanning 08.00-20.00

22-10-23 / 08.00-20.00

Servicebemanning 08.00-20.00

OBS! 21 oktober kl 18.00 öppnas grindarna för utflyttning. Entré Nord får inte användas för in- och utlastning. 

Mässans öppettider

Onsdag 19 oktober

09.00-17.00

Torsdag 20 oktober

09.00-17.00

Fredag 21 oktober

09.00-17.00

Mot uppvisande av personligt utställarkort kommer du in på mässan två timmar före mässans öppnande och får vara kvar en timme efter mässans stängning.

Glöm inte att registrera din personal i montern, detta gör du enkelt via Mina sidor. Du kan välja om du vill skriva ut biljett direkt eller om den ska skickas till dem via e-post.
När du/de kommer till mässan scannas biljetten i entrén och ett utställarkort eller byggnationskort skrivs ut.

 

Allmän information om in- och utflyttningstider

  • Som monterbyggare/utställare ansvar ni för arbetsmiljön och brandskyddet inom er monteryta. Detta innebär att ni måste vidta erforderliga åtgärder för att skydda dig själv och övriga monterbyggare/utställare från olycksrisk.
  • Officiella tider för in- och utflyttning varierar beroende på arrangemang.
  • Utökad bygg- och rivningstid s.k. byggtidsändring, kan eventuellt beviljas av Elmia AB. Detta debiteras med fast pris per monter. Tillståndsansökan finns i filen Byggtidsändring
  • Rivning i montern för påbörjas direkt när arrangemanget stänger, OBS! håll gångar fria.
  • Utflytt får ske först efter att gångmattor är borttagna. (ca. 1 timme efter avslutat arrangemang)