16 - 18 okt 2024

In- och utflyttningstider

Inflyttning

Datum / Tid

Vid frågor kontakta Informationen

2022-10-16 / 08.00-22.00 Servicebemanning 08.00-16.00
2022-10-17 / 08.00-22.00 Servicebemanning 08.00-16.00
2022-10-18 / 08.00-20.00 Servicebemanning 08.00-20.00

Montrarna måste vara klara senast 18 oktober kl 20.00. Entré Nord får inte användas för in- och utlastning.

Utflyttning

Datum / Tid

Vid frågor kontakta Informationen

2022-10-21 / 18.00-24.00 Servicebemanning 08.00-20.00
2022-10-22 / 08.00-20.00 Servicebemanning 08.00-20.00
2022-10-23 / 08.00-20.00 Servicebemanning 08.00-20.00


OBS!
 21 oktober kl 18.00 öppnas grindarna för utflyttning. Entré Nord får inte användas för in- och utlastning. 

Mässans öppettider

Onsdag 19 oktober 09.00-17.00
Torsdag 20 oktober 09.00-17.00
Fredag 21 oktober 09.00-17.00


Mot uppvisande av personligt utställarkort kommer du in på mässan två timmar före mässans öppnande på onsdagen, en timme före mässans öppnande under torsdag och fredag och får vara kvar en timme efter mässans stängning.

Glöm inte att registrera och skriv ut utställarkort till personalen i montern, detta gör du enkelt via Mina sidor.

Allmän information om in- och utflyttningstider

  • Som monterbyggare/utställare ansvar ni för arbetsmiljön och brandskyddet inom er monteryta. Detta innebär att ni måste vidta erforderliga åtgärder för att skydda dig själv och övriga monterbyggare/utställare från olycksrisk.
  • Officiella tider för in- och utflyttning varierar beroende på arrangemang.
  • Utökad bygg- och rivningstid s.k. byggtidsändring, kan eventuellt beviljas av Elmia AB. Detta debiteras med fast pris per monter. Tillståndsansökan finns i filen Byggtidsändring
  • Rivning i montern för påbörjas direkt när arrangemanget stänger, OBS! håll gångar fria.
  • Utflyttning får ske först efter att gångmattor är borttagna. (ca 1 timme efter avslutat arrangemang)