Den viktigaste arenan för svensk tillverkningsindustri

Elmia Verktygsmaskiner är den kompletta produktionstekniska mässan mitt i det industriella Sverige. Här visas verktygsmaskiner i drift tillsammans med verktyg och mätteknik. I sällskap med fem parallella produktionsmässor är det en plattform för visionärt tänkande inom industrin. Och affären är i fokus.

Mässan arrangeras tillsammans med vår samarbetspartner SVMF.

Elmia Produktionsmässor under samma tak

Till Elmia Produktionsmässor hör Elmia Verktygsmaskiner, Elmia Automation, Elmia Svets och Fogningsteknik, Elmia Plåt, Elmia Polymer och Elmia 3D.

Mässorna har en bredd av produktionstekniker och material för den svenska tillverkningsindustrin och de sex mässorna skapar en gemensam plattform för att utväxla idéer som ska leda till nya affärsmöjligheter och visionärt tänkande inom industrin.

Intressant, jag vill veta mer om Elmia Produktionsmässor

 

Vem besöker?

På mässgolvet möter du branschens produktionstekniker, konstruktörer, operatörer, montörer och företagsledning. En stor del av besökarna är här för att hitta nya lösningar och leverantörer. Och de har stort inflytande över företagens inköp.

Vem ställer ut?

Elmia Verktygsmaskiner är en komplett produktionsteknisk mässa för företag med verktygsmaskiner, verktyg och mätteknik.