9 - 12 nov 2021

Vi riktar ljuset mot leverantörsledet

- Med goda ambassadörer för branschen.
För att marknadsföra Elmia Subcontractor lyfter vi fram det mest värdefulla mässan har att erbjuda: våra utställare.

BeijerAlma-20197977-A.jpg

Underleverantörerna är ryggraden inom den svenska tillverkningsindustrin, med en enorm expertis och skarpa lösningar för framtiden. Inom vissa branscher står leverantörsledet för så mycket som 75% av värdeförädlingen genom både utveckling, komponenter och legobearbetning.

För att belysa detta – och sätta ansikte på industrin – utser Elmia Subcontractor varje år tre ambassadörer för mässan. Tre leverantörer och utställare i framkant med spetskompetens inom olika områden, som får representera hela utställarflottan i våra annonser och marknadsföringskanaler.

Under 2020, på grund av rådande omständigheter, valdes endast en ambassadör ut för året, låt oss presentera Ola Tengroth, CEO Lesjöfors.

Läs intervjun med Ola här.

/contentassets/4f2dff69f2c84bbb8557612461a1e7e1/lesjofors_olatengroth_utannamn_1920x1080_web.jpg