19 - 22 maj 2026
För utställare

Plastbranschens viktigaste arena

På Nordens största renodlade mässa för plast- och gummiindustri samlas branschen. Här visas ett högklassigt utbud inom områdena formsprutning, extrudering och kompoundering. Tillsammans med fem parallella mässor är det en plattform för framtidens industrin. Och affären är i fokus. Välkommen 19-22 maj 2026!

Som enda polymermässa i Norden kan Elmia Polymer erbjuda alla maskin- och automationsleverantörer att visa sina system i drift på mässgolvet. 

Elmia Produktionsmässor under samma tak

Till Elmia Produktionsmässor hör Elmia Verktygsmaskiner, Elmia Automation, Elmia Svets och Fogningsteknik, Elmia Plåt, Elmia Polymer och Elmia 3D.

Mässorna har en bredd av produktionstekniker och material för den svenska tillverkningsindustrin och de sex mässorna skapar en gemensam plattform för att utväxla idéer som ska leda till nya affärsmöjligheter och visionärt tänkande inom industrin.

Vem besöker?

På mässgolvet möter du branschens företagsledning, produktionsledning, tekniker, designers och konstruktörer. En stor del av besökarna har inflytande över företagens inköp och är här för att hitta nya lösningar och leverantörer. Många affärer görs till och med direkt på mässgolvet.

Historia och samarbeten

Polymermässan lanserades i maj 2009 på initiativ från branschen. Mässan har byggts upp med stöd av Plastmaskingruppen och PMG.