14 - 16 nov 2023
När kompetenser möts utvecklas industrin. På mässan samlas experter och underleverantörer för att dela med sig av sin kunskap.

Utställarscen_1920x1080.gif

Som besökare har du möjlighet att lyssna till intressanta föredrag från våra utställare som du annars kanske inte hade träffat. Stanna till vid utställarscenen i Hall A för att lyssna till industrins experter som här delar med sig sin kunskap.

Varje dag mellan kl 10-15 kommer utställarna att hålla intressanta presentationer á 20 min.

/globalassets/bilder/massor/subcontractor/2022/utstallarscen/elmia-subcpntractor-utstallarscen-1920x1080_2.jpg