Nominerade innovationer 2024

Juryn har nominerat 13 innovationer som kan vinna årets Elmia Lantbruk Innovation Award.

Vilka bidrag som premieras med respektive valör kan du se under fliken Vinnare i september.

Produkt: DeLaval OceanBlu™ Spray, OceanBlu™ Pro & OceanBlu™ Barrier   

Företag: DeLaval Sales AB   

Om produkten:
Produktfamiljen OceanBlu™ möjliggör förbättring av juverhälsan genom flera olika funktioner. Den kan användas både som för- och efterbehandlande spenspray. Som efterbehandling har den en ny funktion att – förutom den desinficerande effekten med glykolsyra, som är nytt för detta ändamål – också verka för att skapa en mekanisk barriär över spenspetsen och på så sätt förhindra infektioner efter mjölkning. En annan ny funktion är den blå färgen som underlättar uppföljning av att spensprejning skett och hamnat på rätt plats. Detta är en stor fördel, inte minst vid robotmjölkning. Produkten innebär därför en betydande innovation inom området juverhälsa. På många gårdar, utöver djurvälfärdsnyttan, innebär detta en stor ekonomisk potential vid förbättring, vilket i sin tur har en positiv inverkan på miljön.


Produkt: DeLaval Plus Beteendeanalys BA   

Företag: DeLaval Sales AB    

Om produkten:  
DeLaval Plus beteendeanalys är en vidareutveckling av tidigare aktivitetsmätare. Den kan analysera kornas aktiviteter för att signalera om brunst eller kor som avviker och kan dessutom ange en enskild kos position i ladugården. Genom att snabbare hitta djur som avviker i idissling eller annat beteende kan djurhälsan påverkas positivt, och därmed också lantbrukarens ekonomi. Konceptet bygger inte bara på sensorer utan också på avancerad AI med tillhörande algoritmer.

Produkt: See & Spray™      

Företag: John Deere       

Om produkten:
See & Spray™ från John Deere introducerar banbrytande teknik för fläcksprutning efter uppkomst i radsådda grödor. Med See & Spray Select-tekniken uppnås en träffsäkerhet på 95-98 procent, vilket innebär en besparing på 40-70 procent av ogräsmedel. Produktens nyttomässiga aspekt innebär minskad användning av kemiska bekämpningsmedel, vilket reducerar kostnader och miljöpåverkan. Denna lösning förbättrar också ergonomin och säkerheten för användaren genom att minska hanteringen av kemikalier. 

Produkt: Kverneland Pudama  

Företag: Kverneland Group Sverige   

Om produkten:
Kverneland Pudama är en ny typ av kombisådd-teknik inom lantbruksbranschen genom att pulsera ut gödning under varje planta för optimalt näringsupptag. Detta skiljer sig från traditionell teknik där gödningen läggs i en jämn sträng bredvid plantan. Pudama-systemet förbättrar rotsystemets utveckling och minskar riskerna för urlakning. Detta resulterar i upp till 25 procent minskning av gödningsbehovet vid sådd med bibehållen skördekvalitet. Denna produkt erbjuder betydande ekonomiska och miljömässiga fördelar genom effektivare gödningsanvändning och högre skördar med mindre miljöpåverkan.

Produkt: Kverneland Twinfill

Företag: Kverneland Group Sverige

Om produkten:
Kverneland Twinfill är ett automatiskt fyllningsprogram som låter operatören fylla sin produkt på en gång, för både den främre och bakre behållaren. Programmet ser till att sprutvätskan delas upp och överförs till den främre och bakre tanken med rätt volym och lika koncentration. Efter att båda tankarna, efter flera steg, slutligen fyllts upp med rent vatten till önskad nivå, har samma koncentration uppnåtts i båda tankarna.  Detta eliminerar risken för över- eller underdosering och sparar tid genom att undvika dubbla procedurer och mätningar. Den exakta blandningen kan bidra till förbättrad skörd, stärkt ekonomi och ger miljömässiga fördelar, inte minst genom minskad användning av sprutmedel.

Produkt: Långaxelpump med automatisk      

Företag: Landia A/S      

Om produkten:
Landias långaxelpump med automatisk bottenblandning erbjuder automatisk start och stopp för blandning och pumpning till gödselbrunnen efter manuell förinställd tidsinställning. Genom att slippa passning och övervakning av omrörning och tömning av pumpbrunn, som oftast sker dagligen, sparar lantbrukare tid och får ökad biosäkerhet tack vare att personal inte behöver gå ut till pumpbrunnen. Det innebär också energibesparing och mindre slitage. Systemet kan eftermonteras på befintliga anläggningar. 

Produkt: BinConnect - Siloövervakning  

Företag: Rongers Agro o Industry Service AB        

Om produkten:
BinConnect presenterar siloövervakning och automatiserade beställningssystem utan behov av traditionella ingrepp i silon. En sensor och sändare på behållarens ben mäter sträckningen i metallen och ger – efter att noggrann kalibrering skett – prognoser om foderinnehåll i kilo, med möjlighet till beställningar via webb eller app. Installation tar cirka en timme och kalibrering ungefär ett dygn.

Produkt: Fertispot

Företag: Söderberg &  Haak

Om produkten:
Fertispot är ett kombisåddkoncept med gödningsapplikation som sker genom exakt placering av gödning vid varje utsädes kärna i majs och sockerbetor. Det reagerar snabbt på hastighetsförändringar och effektiviserar gödningsanvändningen. Med potentialen att minska gödningen med upp till 25 procent och ändå upprätthålla samma utnyttjande, ger Fertispot betydande ekonomiska och miljömässiga fördelar. Dessutom förbättrar det användarens arbetsmiljö genom färre påfyllningar och ökad totalekonomi. 

Produkt: EZ-web      

Företag:   Tama Scandinavia      

Om produkten:
För första gången möjliggörs återvinning av nät och sträckfilm tillsammans, tack vare Tama EZ webs patenterade tape-trådar och polyetenmaterial. Med upp till 50 procent mindre plast per bal, jämfört med mantelfolie, och snabbare emballering, erbjuder EZ-web betydande tidsbesparingar och flexibilitet i alla balförhållanden.  

Produkt: Väderstad TopDown 400-700 E-service 

Företag: Väderstad AB

Om produkten:
Väderstad TopDown 400-700 E-Service ger föraren möjlighet att, direkt från hytten, ändra bland annat arbetsdjup på tallrikar, pinnar och utjämnare. Genom enkel hantering via iPad eller traktorns ISOBUS terminal kan föraren finjustera inställningar eller använda styrfil efter jordartskarta för optimal markbearbetning. Alla resultat sparas i en loggfil. TopDown med E-Service skapar möjlighet för ett effektivt arbete och en bra arbetsmiljö. Det är en väsentlig utveckling för både ergonomin och ekonomin hos lantbrukaren eftersom produkten sparar bränsle och tid, samt optimerar arbetsresultatet. I förlängningen innebär detta också positiva effekter på miljön.

Produkt: Nya Elektroniska styrsystemet WSX för TEMPO   

Företag: Väderstad AB    

Om produkten:
Det nya elektroniska styrsystemet WSX för TEMPO ger ett bidrag till lantbruksbranschen i form av banbrytande precision och effektivitet. Med unika funktioner som automatisk singulering, GPS-styrd spårmarkering och kurvkompensation, når WSX en precision på nära 100 procent. Ökad såprecision ger högre skörd och bättre kvalitet, vilket ger lantbrukare bättre lönsamhet. WSX erbjuder en betydande förbättring av arbetsmiljö och säkerhet genom enkel och automatiserad hantering. Vidare medför systemet ökad kapacitet och minimerad dubbelkörning.  

 

Produkt: Dynamisk spårmarkering        

Företag: Väderstad AB      

Om produkten:
Den dynamiska spårmarkeringen gör spårläggningen vid sådd enklare. Funktionen, som är anpassad till såmaskinerna Spirit och Rapid, ställs in i Väderstad E-control genom att sprutans spårvidd och däckavstånd anges.  Vid sådd stänger såmaskinen sedan automatiskt av specifika rader för att matcha körspårspåren. Detta ökar precisionen och minskar risken för dubbelkörning. Med ett knapptryck kan också maskinens radavstånd ändras från 125 millimeter till 250 millimeter, vilket kan spara tid under en hektisk säsong. 


Produkt: GreenTec Spider Armklippare         

Företag: Ystamaskiner AB      

Om produkten:
GreenTec Spider är en armklippare som kan monteras fram eller bak på traktorn och som har fördelen att föraren enkelt kan växla mellan att jobba på höger eller vänster sida av traktorn. Både arm- och klipphuvudets arbetsområde är 270 grader. Att kunna anpassa rörelsemönstret så pass mycket underlättar arbetet för föraren och ger en förbättrad arbetsmiljö. Kapaciteten ökar också, då tomgångskörningen minimeras tack vare att klippning blir möjlig på båda sidorna av traktorn. Ytterligare en fördel är att hydrauliksystemet ökar och minskar flödet beroende på hur trycket varierar. Systemet gör också att varvtalet på traktorn kan reduceras, vilket kan spara diesel med upp till 25 procent.